Klare til aksjon

Sørfolds kommunekomité for TV-aksjonen er i gang. I år går pengene til Nasjonalforeningen for folkehelse, og datoen er 20. oktober.

f.v. Rita Rønnebu, Anne Lise Evjen Lillegård, Roy Larsen og Ann Katrin Sætrevik

Sørfolds kommunekomité, som består av f.v. Rita Rønebu, Anne Lise Evjen Lillegård (leder), Roy Larsen og Ann Katrin Sætrevik.

Arbeider for åpenhet om demens

Midlene som samles inn i forbindelse med TV-aksjonen skal gå til Nasjonalforeningens arbeid med demens.

Pengene skal brukes på tre områder:

  • Forskning på demens for å kune løse gåten disse sykdommene er
  • Bedre livskvaliteten for demenssyke og deres pårørende
  • Skape økt åpenhet og forståelse for sykdommen som mange opplever som tabubelagt.

Oppfordrer til aktivitet

Kommunekomitéen har skrevet brev til lag og foreninger i Sørfold.

De oppfordrer alle om å bidra ved å sette inn penger på den nasjonale innsamlingskontoen 838008 09005.

Husk postnummer, så bidraget blir registrert på riktig kommune, skriver de i brevet.

De oppfordrer også lag og foreninger til å ta initiativ til aktivitet og arrangementer til inntekt for TV-aksjonen.

Giverstafett for næringslivet

Komitéen har også sendt brev til næringslivet. Der anbefaler de givere å benytte seg av nettsiden giverstafett, som er en giverportal laget spesielt for bedrifter/næringsliv.

Det er også egen innsamlingskonto for næringslivet, som har nr. 8382 08 05200. Også i forbindelse med denne er det viktig å føre på postnummer for registrering på rett kommune.

På selve aksjonssøndagen 20. oktober vil komitéen holde til på aktivitetshuset Bakeriet på Straumen fra kl. 16.00. Der tar de i mot bøssebærerne.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015