Klare til aksjon

I år går pengene fra TV-aksjonen til UNICEF. Vi ber alle ta godt imot bøssebærerne når de kommer på søndag.

Kommunekomité for TV-aksjonen 2017

Sørfolds kommunekomité for TV-aksjonen har hatt sitt første møte. F.v. Siri Evjenth, Bente Storåker, Kjell Hansen, Ann Katrin Sætrevik, Ann Merete Bjørknes og Turid J. Willumstad (leder).

Eva Lund Pedersen fra Sørfold idrettsråd er også med i komitéen, men hun var ikke til stede da bildet ble tatt.

Oppfordrer alle til å bidra

I fjor ble det samlet inn 205.158 kroner i Sørfold til TV-aksjonen, og dette utgjør hele 104,51 kroner pr. innbygger, som er 60 kroner og 30 øre over landsgjennomsnittet.

Av dette sto skoler og barnehager for 53.350 kroner, mens organisasjoner og bedrifter ga til sammen 46.790 kroner.

104 kroner pr. innbygger ga Sørfold en imponerende plass på statsistikken: 3. beste kommune i Nordland og 16. plass i hele landet.

–  Dette er en fin inspirasjon foran årets aksjon, og vi oppfordrer alle til å gi så det monner, sier komitéen.

De har sendt ut brev til bedrifter og foreninger, og mange har fulgt oppfordringen om å gi via:

Giverstafett

For bedrifter, lag/foreninger, skoler etc. har innsamlingen startet. Privatpersoner må vente til selve aksjonsdagen søndag 22. oktober med å gi.

Da kommer bøssebærerne på besøk mellom kl. 12.00 og 15.00.

Du kan bruke VIPPS hvis du ikke har kontanter

 Dersom du ikke har kontanter, kan du nå også betale med VIPPS mens bøssebæreren venter – på den måten registreres bidraget ditt på din kommune. Bøssebærerne vil informere om hvordan dette skjer.

Skolene og barnehagene stiller opp

Se også:

Imponerende innsats i skoler og barnehager

Pengene skal gi skolegang og håp

TV-aksjonen er i år tildelt UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn som er rammet av krig og konflikt.

Pengene skal gi skolegang og håp til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan.

Les mer om UNICEF og årets TV-aksjon:

Bli med

Sist oppdatert den 17. oktober 2017