Klart for neste byggetrinn

De 8 første leilighetene ble solgt i en fei. Nå er det grønt lys for bygging av de 8 neste i boligprosjektet på Straumen, og alle interesserte er velkommen til infomøte på Rådhuset 12. desember kl. 18.00.

Leilighetsprosjekt på Straumen

Disse leilighetene blir innflyttingsklare til sommeren. Husene ser foreløpig ut som to atskilte bygg, men de får felles inngangsparti med plass for eventuell heis.

3-årig boligsatsing

Sørfold kommune deltar i en 3-årig statlig boligsatsing i distriktene, som blant annet innebærer tilskudd fra Husbanken.

Nå kan kommunalsjef Kåre Isaksen bekrefte at kommunen har fått tilsagn om tilskudd til byggetrinn to av boligprosjektet mellom Smiveien og Krokveien på Straumen.

Folkemøte på Rådhuset

Med finansieringen under kontroll er det klart for salg, og Sørfold kommune i samarbeid med Indre Salten Boligbyggelag kan ønske velkommen til folkemøte på Rådhuset torsdag 12. desember kl. 18.00.

Møtet holdes i det store møterommet ved siden av kantinen på Rådhuset, inngang ved Rådhussalen.

Det blir servert kaffe og litt å bite i.

Sist oppdatert den 09. september 2015