Jubler for nye lokaler

I fjor vår sendte elevrådet ved Leirfjorden skole et brev til kommunen der de ba om at ungdomsklubben på Nordsida ble flyttet til den tidligere barnehagen i Elvkroken. Dette har nå gått i orden, og nylig tok ungdommene de nye lokalene i bruk.

Foran Terese Eliassen, bak f.v. Amalie Inderberg og Frid-Mari Engan, foto Mary Engan

LIKER. Terese Eliassen (foran), Amalie Inderberg (bak t.v.) og Frid-Mari Engan er glad for at ungdomsklubben har fått nye lokaler med flere rom og flere muligheter. Begge foto: Mary Engan, klubbleder i Kjeller`n ungdomklubb.

Fra kjeller til eget hus

Fram til nå har ungdomsklubben på Nordsida holdt til i miljørommet ved Mørsvik oppvekstsenter, som ligger i sokkeletasjen. Dette er et flerbruksrom som ble satt i stand med støtte fra statlige innsatsmidler som ble bevilget i ungdomsåret 1985. Og fordi rommet ligger i kjelleren, tok klubben navnet Kjeller`n.

Elevrådet tok opp saken

Men ungdommene syntes etter hvert at det var en dårlig løsning å ha kun ett rom og såpass begrenset med plass, og saken ble tatt opp i elevrådet ved Leirfjorden skole. Så skrev rådet et brev til kommunen, der de forklarte hva de var misfornøyd med og hvorfor de ønsket å flytte ungdomsklubben fra Mørsvik til den tidligere barnehagen i Elvkroken:

  • Det er trangt om plassen
  • Vi ønsker oss et klubblokale der vi kan ha våre ting, henge opp ungdomsplakater og bilder på veggene uten at det går ut over andre brukere
  • Elvkroken ligger mer sentralt i forhold til brukerne, omtrent like langt fra Mørsvik som fra Strøksnes
  • Huset er godt vedlikeholdt og egner seg godt for ungdom, og har bedre plass til utstyr.

 

Ungdomsrådet

Denne saken ble også tatt opp i ungdomsrådet 21. oktober i fjor.  På dette tidspunktet forelå det imidlertid ingen endelig avklaring fra kommuneledelsens side, da huset enten kunne være aktuelt for salg, eller for andre kommunale formål.

Det er en del år siden det ble drevet barnehage der, og huset har siden stått tomt.

Fire år

Det er nå bestemt at huset ikke skal selges i løpet av de nærmeste fire årene, og ungdommene har fått ja til å bruke det til ungdomsklubb i denne perioden.

Det var dermed en glad og spent gjeng som kunne flytte inn i de nye klubblokalene 31. januar.

F.v. Vitalijs Suhov, Martin Eliassen, Melissa Simonsen, Ingebjørg Ørnes Hansen, Tiril Sørfjord og Tom-André Engan, foto Mary Engan

KOSER SEG MED FILM. F.v. Vitaljis Suhov, Martin Eliassen, Melissa Simonsen, Ingebjørg Ørnes Hansen, Tiril Sørfjord og Tom-André Engan.

Kino og spillerom

-   Her har klubben flere rom, og ungdommene kan holde på med flere aktiviteter samtidig.  I stua har de musikkanlegg med discolys, og i kinorommet er det lerret, playstation, surroundanlegg, DVD-spiller og singstar.

Vi skal også få internett koblet opp, og i et lite rom skal det stå en PC. Og så blir det fotballspill og airhockey i et annet rom, forteller Espen Olsen, klubb/feltarbeider. Han har hjulpet til med innredningen av de nye klubblokalene, og synes løsningen har blitt kjempefin.

-  Denne klubben har forholdsvis stort aldersspenn, fra 5. klasse og oppover, og da er det viktig at de har flere rom til disposisjon, og kan holde på med ulike ting, sier han.

Mangler komfyr
Det er kjøkken i huset, men foreløpig kan ikke ungdommene steke seg pizza. De mangler nemlig komfyr, men dette håper de å få  på plass i nærmeste framtid.

Så gjenstår det å se om klubben vil skifte navn, nå som de har kommet seg opp fra kjelleren – eller om navnet er så innarbeidet at de vil beholde det.

Sist oppdatert den 09. september 2015