Klubbarbeider søkes

Kulturkontoret søker en engasjert person over 18 år som kan jobbe annenhver onsdag og tredje hver fredag i Straumen ungdomsklubb og ungdomstilbudet på Vaffelhjørnet, foreløpig ut året.

Onsdagskveld på Vaffelhjørnet

Fra onsdagstilbudet på Vaffelhjørnet.

Ungdomsklubben på Straumen har åpent hver fredag kl. 20.00 – 24.00, og holder til i fine lokaler i utleiebygget i Straumen sentrum. Klubben er for ungdom fra 7. klasse til 18 år.

I samarbeid med kirkekontoret og ungdomsdiakonen er det også et tilbud på Vaffelhjørnet hver onsdag for unge fra 5. klasse og oppover. Her er det gratis kveldsmat, og tilbudet holder åpent fra kl. 18.00 til 22.00.

Ungdomsdiakonen jobber annenhver onsdag, og kulturkontoret har allerede en klubbarbeider som jobber de fleste fredagskveldene.

Nå søker vi etter en person som kan jobbe på kveldstid annenhver onsdag og tredje hver fredag.  Varighet ut 2014.

Første arbeidsdag er 10. september på Vaffelhjørnet og 26. september i ungdomsklubben.

Kunne dette være noe for deg?

Nærmere opplysninger kan gis ved henvendelse til kultursjef Bente Braaten, tlf. 97530437 eller idrettsleder Steinar Strand, tlf. 47634955.

Enkel søknad sendes snarest og senest 8. september til  post@sorfold.kommune.no 

Sist oppdatert den 09. september 2015