Kolonnekjøring kveld og natt

I forbindelse med sikringsarbeid blir det kolonnekjøring på E6 gjennom Kobbhammartunnelen fra 18. november til 9. desember mellom kl. 19.00 og 07.00 alle dager.

Arbeid i tunnel

Kobbhammartunnelen går mellom Einkråga  (like nord for Kobbelv vertshus) og Elvkroken. Den observante og lokalkjente vil se at dette er en annen tunnel, noen kilometer lenger sør langs E6, der det var sikringsarbeid i september.

Sikringsarbeid i tunnelen

Det er Statens vegvesen som melder dette, og årsaken til kolonnekjøringen gjennom Kobbhammartunnelen er sikringsarbeid.

Det kan bli 10 til 15 minutters ventetid mellom kolonnene, og det er manuell dirigering.

Vegarbeidet vil pågå alle dager mellom kl. 19.00 og 07.00 fra og med mandag 18. november til og med mandag 9. desember.

Sist oppdatert den 09. september 2015