Kolonnekjøring kveld og natt

I forbindelse med sikringsarbeid blir det kolonnekjøring gjennom Kalviktunnelen mellom kl.18.00 og 06.00 i perioden 15. februar til ca. 8. mars. Utrykningskjøretøy kan passere.

Arbeid i tunnel

Arbeid i en annen tunnel på E6.

Trafikkdirigering i kolonner

Det er Statens vegvesen som melder om trafikkdirigering i kolonner gjennom Kalviktunnelen, i en periode på ca. tre uker fra 15. februar. Dette vil kun pågå mellom kl. 18.00 og 06.00.

Av hensyn til egen og arbeidernes sikkerhet anmodes alle om å kjøre aktsomt forbi arbeidsplassen.

Ambulanser og andre nødetater under utrykning vil kunne passere.

For oppdatert informasjon om trafikk, se vegvesenets nettsider:

Trafikkinformasjon.

Sist oppdatert den 09. september 2015