Kommunal klagenemnd

I Forvaltningsloven § 28 er det hjemlet at kommunestyret velger medlemmer og varamedlemmer til kommunens klagenemnd. Her kan du se hvem som er med i denne nemnda i valgperioden 2015 - 2019.

  • Medlem: Erling Pedersen
  • Varamedlem: Ulf Roger Strøksnes
  • Medlem: Eva P. Pedersen
  • Varamedlem: Jens Reidar Mjånes
  • Medlem: Kolbjørn Mathisen, leder
  • Varamedlem: Lissbeth Andersen

 

 

Sist oppdatert den 14. januar 2016