Kommunale veier utbedres

Sørfold har drøyt 30 mil med kommunale veier. Plan - og ressursutvalget går inn for å bruke 2,7 millioner kroner til utbedringstiltak i 2013, og kommunestyret skal behandle veiplanen 8. mai.

Vei til kirkegården på Helland

STÅR FOR TUR. I fjor ble det utført grunnforsterkning på deler av veien fra E6 til kirkegården på Helland. I år står denne delen for tur, dvs. strekningen som ligger nærmest kirkegården.

Har fått et løft
I 2010 ble det nedsatt en tverrpolitisk gruppe som i samarbeid med enhet teknisk/næring foretok en befaring på kommunale veier. Deretter ble det satt opp en liste over prioriterte prosjekter for de nærmeste årene.

Det ble også besluttet at veier til kirker og kirkegårder er prioriterte prosjekter.

Økte bevilgninger
Sammen med økte bevilgninger har denne innsatsen gitt et løft for veistandarden på de kommunale veiene.

Veiplanen rulleres hvert år. Da blir det også lagt fram en oversikt over hva som er utført.

Plan- og ressursutvalget har nylig hatt møte, og de gikk da gjennom både den oppdaterte listen over utførte tiltak og forslag til prioriterte veiprosjekter for perioden 2013 – 2016.

Fleksibel pott
I veiplanen legges det opp til å sette av 800.000 kroner i 2013 og 1 millioner kroner i 2014, som kan brukes til veiutbedring i hele kommunen, dersom spesielle behov oppstår.

Dette kan for eksempel være rekkverk, grøfting og asfalt.

Helland og Kvarv
For inneværende år er det også ført opp en million kroner til grunnforsterkning på Helland, samt 900.000 kroner til asfaltering på Kvarv.

For 2014 er det budsjettert med en million kroner til asfaltering på Helland.

Seljeåsen prioriteres i 2015
Det er foreløpig ikke avsatt midler for 2015 og 2016, men i saksframlegget framheves Seljeåsen som prioritert i 2015.

Dette på grunn av dårlig grunn og stadige utrasninger.

Saken om veiplan for 2013-2016 står på sakskartet til kommunestyret 8. mai. Først da blir den endelig vedtatt.

Veiarbeid på Helland høsten 2012

UTFØRT. På denne delen av veien på Helland ble det utført veiarbeid i 2012.

 


 

Sist oppdatert den 09. september 2015