Kommunestyret takket

– Sørfold har godt omdømme, fornøyde innbyggere og gode tjenestetilbud. Det er ingen tvil om at Torbjørn Winther har bidratt vesentlig til dette, sa ordfører Lars Evjenth da kommunestyret takket Winther for innsatsen etter 28 år som rådmann.

F.v. ordfører Lars Evjenth overrekker gave til Torbjørn Winther

Ordfører Lars Evjenth (t.v.)  overrakte et maleri av Eldar Larsen til Torbjørn Winther, som nylig gikk av som rådmann i Sørfold etter 28 år.

Over i annen stilling

Winther gikk over i stilling som seniorrådgiver 1. oktober, og blir fortsatt å finne på Rådhuset til han blir pensjonist 15. januar neste år.

Godt samarbeidsklima

Markeringen av rådmannsskiftet var lagt til kommunestyremøte på Kobbelv vertshus 4. oktober.

–  Vi har fredelige forhold, og gode relasjoner mellom politikk og administrasjon.  Vi har også en ordnet kommuneøkonomi og gode tjenestetilbud.

I tillegg har vi et godt forhold både til nabokommunene og resten av Salten, alle offentlige instanser som vi samarbeider med og ikke minst til næringslivet, sa ordfører Lars Evjenth.

Turid J. Willumstad overrakte blomsterdekorasjon til Winther

Opposisjonsleder Turid J. Willumstad takket for godt samarbeid, og overrakte blomsterdekorasjon til Winther. 

Rådmannen har spilt en vesentlig rolle

–  Jeg er sikker på at jeg har hele kommunestyret med meg når jeg sier at Torbjørn Winther som rådmann og som person har bidratt vesentlig til dette gode omdømmet i alle år, sier ordføreren.

Han påpeker også at de ansatte har kunnet føle seg trygge.

F.v. ordfører Lars Evjenth og rådmann Geir Sakariassen

Winther takket for gaver og gode ord. Som alltid bød han på underfundig humor, og fikk fram latteren hos både ordføreren og sin etterfølger Geir Sakariassen.

Rådmann fra 1986

Winther overtok som rådmann i  Sørfold i 1986 etter Birger Schjølberg. I tillegg vikarierte han et år for sistnevnte da Schjølberg var statssekretær.  Dermed kan han se tilbake på hele 28 år i rådmannsstolen.

F.v. ordfører Lars Evjenth og rådmann Geir Sakariassen

Sørfolds nye rådmann Geir Sakariassen tiltrådte 1. oktober, og sitter her ved ordførerens side under kommunestyremøtet.

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015