Konferanse om foreldresamarbeid

Hvordan styrke samarbeidet mellom skole, barnehage og hjem? Dette er tema for en konferanse i Rådhussalen torsdag 22. september kl. 18.00-20.00. Alle foresatte er velkommen.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Godt foreldresamarbeid er nødvendig

Sørfold kommune er opptatt av at elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø med gode forutsetninger for læring.

For å lykkes med dette, er man avhengig av et tett og godt samarbeid med foresatte.

I den forbindelse inviteres det til konferanse i Rådhussalen torsdag 22. september kl. 18.00-20.00.

Til konferansen inviteres klassekontakter, foreldrerepresentanter og politisk valgte representanter i samarbeidsutvalg, Utdanningsforbundet, pedagogiske ledere i barnehagene og kontaktlærere i skolene.

I tillegg er konferansen åpen for alle andre foreldre/foresatte.

Foreleser er Torill Braaten fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen.

Velkommen til Rådhussalen torsdag 22. september kl.18.00-20.00.

Sist oppdatert den 23. september 2016