Konsert med nordnorsk folkemusikk

Den kulturelle spaserstokken i Salten sender ut mange fine turnéer. 12. november kommer Bjørn Andor Drage og Henning Gravrok til Bakeriet for å spille nordnorsk folkemusikk.

Henning Gravrok

Folkemusikk i kirke, hverdag og fest

De to musikerne har samarbeidet i mange år, og da med forskjellige musikalske utgangspunkter.

Denne gangen handler det om nordnorsk folkemusikk i kirke, hverdag og fest.

Bjørn Andor Drage spiller tangentinstrumenter, mens Henning Gravrok spiller saksofoner.

Bjørn Andor Drage

De vil også synge sammen med publikum.

Støttet av Den kulturelle spaserstokken

Gjennom Salten kultursamarbeid og med midler fra Den kulturelle spaserstokken skal de to ut på turné og besøke samtlige kommuner i Salten.

De starter i Meløy og avrunder i Steigen.

Til Sørfold og aktivitetshuset Bakeriet på Straumen kommer konserten tirsdag 12. november, i forbindelse med tirsdagstreffet som arrangeres der annenhver uke.

Konsert, vafler og buss

Konserten starter kl. 11.30, og Sørfold Helsesportslag byr på kaffe og vafler.

Kommunens aktivitetsbuss kjører fra Kvarv og fra Røsvik, med retur når arrangementet er slutt. Dette er et tilbud til eldre, og plass kan avtales ved å ringe kulturkontoret,
tlf. 75 68 53 33/975 30 437.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015