Møte i kontrollutvalget

I Sørfold er møtene i kontrollutvalget åpne for publikum. 6. november har de møte, og skal blant annet kontrollere at gebyrene for renovasjon ikke er høyere enn kostnadene for å levere tjenesten.

F.v. Gisle Hansen og Lars Hansen

VELKOMMEN INN. Hansen og Hansen er glad for at møtene i kontrollutvalget i Sørfold er åpne for publikum. F.v. Gisle Hansen er leder av utvalget og Lars Hansen er sekretær.

Folkevalgte
Som navnet tilsier, er kontrollutvalgets oppgave å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen. Det er valgt av kommunestyret.

Mer om deres mandat og hvem som sitter der kan du lese her:

Kontrollutvalget

Tirsdag 6. november skal de møtes, og på sakslista står 8 saker.

Selvkostprinsippet
Som et konkret eksempel på hva kontrollutvalgets rolle er, kan vi bruke en av sakene som skal behandles, nemlig gjennomgang av selvkost renovasjon IRIS. Saken hører inn under det som kalles selskapskontroll, siden IRIS er et interkommunalt selskap som på vegne av kommunene i Salten utfører renovasjon.

I saksframlegget står det blant annet:

Gebyrene skal være betaling for den bestemte tjenesten som leveres til kommunens brukere, og skal ikke brukes til å finansiere annen aktivitet utenom tjenesten.

Det er dette som kalles selvkost.

Brukerbetaling
Det er utarbeidet en revisjonsrapport, der følgende problemstillinger undersøkes:

Er kommunens fastsetting av brukerbetaling i henhold til lov og forskrift?

Hvordan dokumenterer IRIS avgiftsgrunnlaget?

Er IRIS ‘ vedtatte avgiftsgrunnlag riktig beregnet?

Søppelhus ved Rådhuset

Renovasjon er noe som angår alle. Dette er søppelhuset ved Rådhuset, og vi vil benytte anledningen til å minne leietakere av Rådhuset om at søppel skal bæres ut hit.

Les mer om både denne saken og de øvrige som skal behandles:

Saker i kontrollutvalget 6. november

Møtet holdes på Rådhuset og starter kl. 10.00.

Sist oppdatert den 09. september 2015