Krolokaler rimelig til leie

For tiden står lokalene til Bygdekroa på Straumen tomme, og nå søkes det etter nye leietakere. - Fra kommunens side håper vi også at kaféen kommer seg i drift igjen, sier rådmann Torbjørn Winther.

Bygdekroa på Straumen

Bygdekroa ligger i Straumen sentrum.

Kantinen lagt ned
–  Kantinen på Rådhuset ble lagt ned for flere år siden, og begrunnelsen for dette var blant annet at vi ønsket å støtte den lokale kroa. Dette argumentet står fortsatt ved lag, og vi har dessuten behov for servering både i forbindelse med kurs og større møter, besøk utenfra og ved en del tilstelninger i kommunal regi, sier rådmann Torbjørn Winther.

Han viser også til at flere av de andre store arbeidsplassene i området er i samme situasjon.

Anleggsvirksomhet
–  Elkem er inne i en stor anleggsperiode, og jevnlig er det også annen anleggsvirksomhet i området. Erfaringsmessig er det da behov for et sted å spise middag, sier rådmannen.

Turister
For veifarende som kommer innom Straumen oppleves det nok også som litt stusslig hvis det ikke finnes muligheter for å få kjøpt seg en kaffekopp eller litt mat.

Rimelig leie
Huseier Cato Sørgård er nå på jakt etter kreative folk som kan drive Bygdekroa på Straumen. Lokalene leies ut med alt av utstyr, og leien er rimelig.

Det bor ca. 1.000 mennesker i området.

Interesserte kan henvende seg til Cato Sørgård på tlf. 412 52 804

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015