Kultur og fritid

Sørfold er en aktiv kulturkommune, som ønsker å bidra til at alle får en meningsfylt fritid.

Fisketur med ferieklubben
Fisketur med ferieklubben. Hver sommer arrangerer kulturkontoret en rekke aktiviteter for barn og unge. Da er det fokus på uteaktivitet og friluftsliv, og ferieklubben varer i to uker etter skoleslutt.

Kulturkontoret  holder til på Rådhuset. Bente Braaten er kultursjef. Hun kan treffes på direktetelefon 75 68 53 33 eller mobiltlf. 97 53 04 37. E-post: kultur@sorfold.kommune.no.
 

Steinar Strand er idrettsleder. Han har direktenummer 75 68 53 34 og mobiltelefon 47 63 49 55. E-post: steinar.strand@sorfold.kommune.no.

Se også:

 

Kulturkontoret har ansvaret for en rekke tjenester innenfor kultur og fritid, ungdomsaktivitet samt idrett og friluftsliv. Les mer om dette i høyremenyen.

Sørfoldhallen med basseng og Lakselva Idrettsanlegg ligger også under kulturavdelingen. Disse finner du i hovedmenyen som egne punkter i venstremenyen.
Oversikt over Kultur og fritid
Tittel Dato
Kulturmidler 01. april 2017 05:05
Kulturpris for Sørfold 10. mai 2016 09:02
Utlån av kanoer og båter 09. september 2015 02:43
Salg av bøker 09. september 2015 02:41
Spillemidler 09. september 2015 02:38
Utleiepriser kommunale bygg 26. april 2017 11:35
Reglement utleie Rådhuset 09. september 2015 02:21
Sist oppdatert den 18. april 2017