Husk frist kulturkalender

Januar og februar er ikke blant årets mest tettpakkede når det gjelder antall kulturarrangementer. Men det skjer en del da også, og frist for å sende inn stoff til kulturkalender for januar og februar er 6. januar.

Spillkveld på biblioteket

PÅ SPILLKVELD. Fredag 3. februar blir det spillkveld på biblioteket. Dette er fra en spillkveld i 2010.

Stille periode

Ideelt burde kulturkalenderen for januar og februar komme ut før jul, slik at den kan dekke alt som skjer fra begynnelsen av januar.

Men da måtte fristen være tidlig i desember for å få alt klart før julehelgen, og de gangene dette har vært forsøkt, har det ikke vært mulig å få stoffet klart til da.

Siden det vanligvis også er en stille periode i første halvdel av januar, har løsningen blitt å lage kulturkalenderen straks etter nyttår. Dette betyr at den vil komme i postkassene ca. 17. januar.

De som eventuelt har arrangementer mellom 9. og 17. januar oppfordres likevel om å melde disse inn, da nettutgaven av kulturkalenderen vil bli publisert 9. januar.

Frist for å sende inn stoff til kulturkalender for januar/februar: Fredag 6. januar.

Bruk helst e-post: kultur@sorfold.kommune.no.

Stoffet kan også ringes inn, på tlf. 75 68 53 33.

Sist oppdatert den 09. september 2015