Kulturkommunen

NRK og Kommunal Rapport har vurdert norske kommuners satsing på kultur. Med karakteren 5 havner Sørfold kommune på en flott 39. plass av 430, og kan med rette kalle seg kulturkommune.

F.v. Sveinar Aase, Erling Aamoth Pettersen, Even Aamoth Pettersen

AKTIV KULTURSKOLE. I skoleåret 2011/2012 har kulturskolen i Sørfold hele 105 elever og ingen på venteliste. Bildet er fra kulturskolens PR-turné i mai i år og viser sangelevene f.v. Erling og Even Aamoth Pettersen. Ved pianoet sitter Sveinar Aase.

Liten i innbyggertall, stor på kultur

Med karakteren 5, der 6 er den høyest oppnåelige, har Sørfold god grunn til å profilere seg som kulturkommune. Derimot framgår det av undersøkelsen at hele 250 av 430 kommuner havner på karakteren 1 eller 2.

Undersøkelsen baserer seg på følgende:

  • Netto driftsutgifter for kultursektoren som andel av netto driftsutgifter
  • Netto driftsutgifter til folkebibliotek pr. innbygger
  • Driftsutgifter til aktivitetstilbud for barn/unge pr. innbygger 6-18 år
  • Årlig besøk i kommunale fritidssenter, 6-20 år
  • Andel elever i grunnskolealder i kulturskolen
  • Andel barn på venteliste til kulturskolen

Se hele undersøkelsen:

Norske kommuner satsing på kultur (link)

Kulturskole uten venteliste

Undersøkelsen handler ikke bare om kulturskole, men det er på kriteriet om andel barn på venteliste at Sørfold får høyest score.

For Sørfold kommune er det et mål å ha en kulturskole uten venteliste. Samtidig ser man en gledelig økning i antall søkere de siste årene, og i år har det derfor vært en ekstra stor utfordring å skaffe et tilbud til alle.

Velfortjent skryt til staben

I første omgang var det umulig å unngå venteliste. Imidlertid vil det alltid være noen få som takker nei til plassen, og i tillegg gjorde man en ekstra innsats for å få plass til så mange som mulig.  - Jeg vil rose vår nye kulturskoleleder Ragnhild Hansen, våre tre dyktige og engasjerte distriktsmusikere og de øvrige lærerne i kulturskolen. De har gjort en kraftinnsats og snudd alle steiner for å få klemt inn så mange elever som mulig, sier kultursjef Bente Braaten.

I begynnelsen av september kom kulturskolen i mål, og kan nå spre den gode nyheten at ventelisten er borte og hele 105 elever er med i kulturskolen dette skoleåret. Det nye tilbudet om tverrfløyte har slått godt an, og Ragnhild Hansen har 11 fløyteelever som fordeler seg på samtlige skoler.

Vi kommer tilbake med mer om dette senere.

Sist oppdatert den 09. september 2015