Klart for kulturlek

Som en del av Kulturløftet ble det i fjor lyst ut statlige midler til utprøving av nye aktiviteter, der samarbeid mellom skole og kulturskole er særlig aktuelt. Kulturskolen i Sørfold har fått tilskudd til kulturlek for barn, og tilbudet starter 27. januar.

F.v. Tonje Strømhaug, Anette Øren og Eirin Edvardsen

BRO, BRO BRILLE. Disse tre drar nå  i gang kulturlek på Straumen, og vil aktivisere ungene i musikk, drama og idrettslek. Og når de kan hente fram sangleker fra sin egen barndom, koser de seg like mye som ungene.

F.v. Tonje Strømhaug som er lærling i barne - og ungdomsarbeiderfaget og har kulturlek som prosjekt, Anette Øren som jobber i Straumen Barnehage og vil ha instruktøransvar for idrettslek og Eirin Edvardsen som sørger for at ungene får smake på en rekke aktiviteter innenfor dans, drama og musikk.

Kulturskolens førskole
Kulturlek skal være et tilbud til barn som er for unge til å få vanlig instrumentopplæring i kulturskolen, dvs. 1. og 2. klasse samt de som skal begynne på skolen til høsten. - Dermed blir dette en slags førskole til kulturskolen. Barne får smake på en rekke aktiviteter, slik at de får et godt grunnlag til å velge hvis de har lyst til å begynne i kulturskolen når de blir eldre og kan få vanlig plass der, dvs. fra 3. klasse.

Idrettslek er med

Allsidighet og lekepreget er viktige stikkord for kultulek, sier kultursjef Bente Braaten.

Men til forskjell fra kulturskolen er idrettslek også integrert i det nye tilbudet.

- Dette føler vi er naturlig. Hinderløype, ball-lek, dans og bevegelse. Her er det glidende overganger, sier hun.

God respons

Og hun kan fortelle at det nye tilbudet har fått meget god respons hos de ansvarlige for barnehage, skole og SFO. - De har satt opp et tidspunkt for kulturlek hver fredag formiddag som er gjennomtenkt og samkjørt med skole og SFO, og allerede samme dag som vi sendte ut en henvendelse om dette i mai i fjor, kom det positivt svar fra Straumen skole og Straumen barnehage: Et flott forslag, dette blir vi gjerne med på.

Det er veldig motiverende å dra i gang nye tilbud når man møter så mye velvilje og positiv innstilling, sier hun.

På dette tidspunktet var det sendt søknad til Utdanningsdirektoratet om tilskudd, og i slutten av august kom gladmeldingen om at kommunen har fått 50.000 kroner til dette. Av ulike årsaker lyktes det ikke å komme i gang i løpet av høsten, men nå er alt klart til oppstart.

Gratis

Fra og med 27. januar blir det kulturlek hver fredag. - Vi har sendt informasjon til foresatte, og venter nå spent på påmeldingene. Påmeldingsfristen er 23. januar. Og det er viktig å presisere at tilbudet er gratis, og at ansatte sørger for å følge ungene mellom SFO/barnehage og hallen/speilsalen, der tilbudet skal foregå.

Foreldrene trenger ikke å gjøre annet enn å sende med ungene innesko og drikkeflaske. For de som ikke går i SFO vil deltakelse i kulturlek bety at de møter opp litt før eller går hjem litt senere enn før, sier kultursjefen.

To grupper

Hun håper også at foresatte med barn som skal begynne på skolen på Straumen til høsten og ikke har barnehageplass, leser dette. - De er selvsagt like velkommen som alle andre, og det gjelder også de som går i 1. og 2. klasse og ikke benytter SFO. Vi har plass til alle i disse tre årstrinnene, og barna vil bli delt inn i to grupper med hvert sitt tidspunkt, like etter hverandre. Hvis mange blir med, vil også en assistent fra SFO være til stede hele tida i tillegg til instruktørene, sier hun.

Utprøving
Utdanningsdirektoratet har signalisert at de vil støtte utprøpving av nye arbeidsmåter og tverrfaglige uttrykk innenfor rammen av en helhetlig skoledag, særlig for elever på småtrinnet.


På Straumen denne våren

- I første omgang prøver vi ut kulturlek på Straumen. Hvis erfaringene er gode, kommer vi til å søke om støtte fra Utdanningsdirektoratet også for neste skoleår, og dersom det er interesse for det, kan vi da eventuelt utvide med en gruppe i Røsvik. Når det gjelder nordre del av kommunen er det såpass få barn i aktuell alder at det er vanskelig å få til en gruppeaktivitet, så der må vi finne andre løsninger.

Men dette er en kabal vi vil se på når vi planlegger neste skoleår i kulturskolen. Strategiplan for kulturskolen 2012 - 2015 skal til politisk behandling i februar/mars, og denne vil gi føringer for videre veivalg og satsningsområder.

De som har spørsmål om kulturlek, kan kontakte kultursjef Bente Braaten på telefon 75 68 53 33/975 30437 eller sende en e-post til kultur@sorfold.kommune.no.


 

Sist oppdatert den 09. september 2015