Kulturlivet møtes

Torsdag 7. februar kl. 18.00 er det klart for det årlige stormøtet for alle lag og foreninger i Sørfold. Der utveksles nyttig informasjon, og lagene kan ta opp saker av felles interesse.

Møte for lag og foreninger i 2011

Dette er fra kontaktmøte for kulturlivet i februar 2011. Som vanlig var mange foreninger representert.

Ildsjeler møtes
Møtet holdes på Rådhuset i kantinen og det store møterommet, og er åpent for alle interesserte.

Kontaktmøtet er et viktig møtepunkt for alle som holder på med frivillig aktivitet i Sørfold. Ildsjeler kan treffes på tvers av bygder og interesseområder, de kan stille spørsmål til kulturkontoret, og de kan informere hverandre om planer og aktiviteter.

Nyttig informasjon
Kulturkontoret bruker også møtet til å informere om kulturmidlene, søknadsfrist og hvordan søknadene skal utformes.

I tillegg settes det av tid til særskilte tema, og i år står blant annet følgende på programmet:

  • Sti – og løypeplan for Sørfold
  • Anleggsbehov i årene framover
  • Hvordan skal lagene involveres i plan for folkehelse?
  • Markedsføring av kultur – og aktivitetstilbudene
  • Har lagene noen tanker og idéer om Kraftfestivalen 2014?

Et av hovedmålene for kulturenheten er:

Støtte, backe opp, stimulere og samarbeide med det frivillige kulturliv.

Det årlige fellesmøtet for frivillige kulturkrefter er et ledd i dette samarbeidet.

Velkommen til kontaktmøte for kulturlivet torsdag 7. februar kl. 18.00 i kantinen og det store møterommet på Rådhuset.

Fra kulturkontoret vil følgende være til stede:

Idrettsleder og folkehelsekoordinator Steinar Strand, kulturskoleleder Ragnhild Hansen og kultursjef Bente Braaten.

Nordlandsmuseet m.fl. er også invitert til møtet for å informere om sine planer og aktiviteter.

Sist oppdatert den 09. september 2015