Kulturmidlene er fordelt

Driftsutvalget har fordelt 228.000 kroner i kulturmidler til 13 lag og foreninger i Sørfold. Som i fjor får Straumen skole- og ungdomskorps mest med 40.000 kroner.

Bueskyting i folkehelseuka

Sørfold Bueklubb ble startet opp i fjor, og er ny søker i år. De får 22.000 kroner til buer med tilbehør til barn og unge, utdanning av trenere og ledere m.m. Dette er fra årets folkehelseuke, der idrettslagene tok i mot alle som ville prøve de ulike aktivitetene.

Her er årets fordeling av kulturmidler:

Idrett:

 • Sørfold Fotballklubb : kr. 30 000
 • IL Siso : kr. 17 500
 • IL Leirgutten : kr. 7 500
 • Røsvik skytterlag : kr. 28 000
 • Sørfold Trialklubb : kr. 15 000
 • Sørfold Bueklubb : kr. 22 000
 • Sørfold Helsesportslag: kr.2.000


Andre foreninger:

 • Straumen skole- og ungdomskorps: kr.  40.000
 • Nordbygda skolekorps: kr.  20.000            
 • Salten Veteranbåtlag: kr.  13.000
 • Straumen og Omegn husflidslag: kr. 3.000

Ungdomshus/grendehus:

 • UL Fremtid (Tørfjorden): kr.  15.000
 • Djupvik Grendeforening: kr. 15.000

 

Må dokumentere bruken av midlene

Da driftsutvalget behandlet saken 22. mai, tilføyde de følgende:

 Lagene må presisere i regnskapet at tilskuddsmidler er benyttet som omsøkt, og gjerne kommentere dette i årsmeldingen. Lag/foreninger må informeres om dette.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015