Kulturmidlene er fordelt

Driftsutvalget har delt ut 257.000 kroner til en rekke formål. Nye søkere i år er Sørfold Triaklubb, Sørfold Innebandyklubb og Sørfold Fotoklubb, som alle fikk støtte.

Fredrik Vollan kjører trial, foto Espen Johansen, Saltenposten

NY KLUBB. Sørfold Trialklubb har fått 5.000 i vanlig kulturstøtte og 6.800 i tilskudd til innkjøp av minisykkel. Her ser vi Fredrik Vollan på ett hjul på trialbanen. Foto: Espen Johansen, Saltenposten.

Forutsetter registrering

Både Sørfold Innebandyklubb og Sørfold Trialklubb er nystartet, og tilskuddene blir først utbetalt når lagene er formelt registrert i sine forbund.

Siden potten for idrettslag er uendret, førte økningen i antall søkere til at det ble noe mindre enn i fjor til de to største idrettslagene, som er Sørfold Fotballklubb og IL Siso. Sørfold Fotballklubb fikk 45.000 i fjor og 35.000 i år, mens IL Siso gikk ned fra 33.000 i fjor til 25.000 i år.

Driftsutvalget fulgte stort sett tilrådingen fra idrettsrådet og administrasjonen, men valgte å plusse på 3.000 i driftsstøtte og 3.200 i utstyrsstøtte til Røsvik skytterlag. Førstnevnte økning ble hentet fra budsjettposten for allment kulturarbeid.

Ny utstyrspott

Da tiltaksplanen for barn og unges levekår ble behandlet i kommunestyret i fjor høst, ble det vedtatt å opprette en ny ordning der lagene kan søke om tilskudd til utstyr som medlemmene kan låne gratis.

Dette ble fulgt opp ved å lyse ut 10.000 kroner i år, og dette beløpet ble fordelt mellom Sørfold Trialklubb med 6.800 kroner og Røsvik Skytterlag som fikk 3.200 kroner. Her hadde administrasjonen innstilt på at trialklubben skulle få hele potten, men Arbeiderpartiets endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Årets tildeling av kulturmidler ser slik ut:

Idrett:

 • Sørfold Fotballklubb                        kr. 35.000
 • IL Siso                                            kr. 25.000
 • IL Leirgutten                                  kr.  4.000
 • IL Knubben                                    kr.  7.000
 • Sørfjord & omegn skytterlag          kr. 4.000
 • Røsvik skytterlag                            kr. 8.000 + 3.200 til utstyr
 • Sørfold Trialklubb                            kr.  5.000 + 6.800 til utstyr
 • Sørfold Innebandyklubb                 kr. 12.000
 • Sørfold helsesportslag                   kr. 2.000

  

Friluftsformål:

 • Djupvik grendeforening, kr. 17.800 til utforming og oppsetting av informasjonstavle og skilt med informasjon om lokalhistorie og botanikk langs turstien fra Djupvik til Kvanngrøva
 • Mørsvik grendelag, 12.200 til oppsetting av informasjonstavle og skilt til lokale kulturpunkter i Mørsvikområdet

 

Allment kulturarbeid, musikk, kulturvern etc:

 • Straumen skole- og ungdomskorps          kr. 30.000
 • Nordbygda skolekorps                             kr. 25.000
 • Uendelig Teater/Kjelvikspelet                   kr. 15.000
 • Straumen og omegn husflidslag               kr.   3.000
 • Sørfold fotoklubb                                     kr.   4.000
 • Mørsvikbotn grendelag, Mørsvikmøtet     kr.   5.000
 • Norges blindeforbund                              kr.   1.000
 • Sørfold lokalhistorielag                            kr.  1.000
 • Salten Veteranbåtlag                               kr. 10.000
 • Rørstad grunneierlag                               kr. 15.000 til utbedring av skolehuset på Rørstad.

 

Driftsutvalget fordelte disse tilskuddene i møte 24. mai, og samtlige vedtak var enstemmige.

Sist oppdatert den 09. september 2015