Hvem får kulturprisen?

Kulturpris for Sørfold deles ut annethvert år og følger Kraftfestivalen. Begrunnet forslag til prisvinner 2010 bes sendt innen 10. mai, og dette blir den 12. kulturprisen som tildeles i Sørfold.

Marie Zakariassen og Aleksej Drozd, foto Sørfold kommune/Espen OlsenDen første. Marie Zakariassen ble tildelt Sørfolds første kulturpris, og dette skjedde  i 1988.
 
Senere fikk hun Kongens Fortjenestemedalje i sølv, samt flere priser innen kulturminnevern.
 
Her er hun med Aleksej Drozd fra Ukraina høsten 2008. Han satt i fangeleir på Straumen under 2. verdenskrig, og bildet er tatt  ved Straumvatnet der fangeleiren var.
 
Bemerkelsesverdig innsats
Statuttene sier dette om hvem som kan få kulturprisen:
Kulturprisen skal normalt tildeles en enkeltperson, og bare unntaksvis en forening. Vedkommende må ha utført en bemerkelseverdig innsats for kulturlivet i Sørfold. Prisvinneren må ha tilknytning til Sørfold, og fortrinnsvis være bosatt i kommunen.
 
Flest menn
Her er en oversikt over samtlige som har fått kulturprisen: (Rekkefølgen er ikke 100 % kronologisk, da den er basert på kultursjefens hukommelse.)
 
 • Marie Zakariassen 
 • Torleif Engan
 • Jan Mohaug
 • Halvdan Haug
 • Trond Raaum
 • Kjell Hanssen
 • Arne Harry Nilsen
 • Odd Buvik
 • Knut Bjørknes
 • Per Reffhaug
 • Karin Hilde Heian
 
 
Den hittil siste. Karin Hilde Heian (bildet) fikk kulturprisen i 2008. Hun har i en årrekke vært pådriver for Karin Hilde Heian, foto Sørfold kommune/ Bente Braatenkulturlivet på Strøksnes og sprer utelukkende positivitet rundt seg . I år sitter hun i komitéen for Kraftfestivalen.
 
Hvem blir det 12. navnet i rekken? Det er det opp til en jury nedsatt av driftsutvalget å avgjøre, men alle kan komme med forslag. Prisen vil bli overrakt 13. juni, og består av 10.000 kroner og et spesiallaget diplom.
 
Begrunnet forslag til prisvinner bes sendt innen 10. mai til Sørfold kommune, kulturkontoret, 8226 Straumen, eller på E-post til kultur@sorfold.kommune.no
 
Tradisjonen tro vil ingenting bli offentliggjort på forhånd, og heller ikke prisvinneren får forhåndsvarsel.
Sist oppdatert den 09. september 2015