Mye fint i kultursekken

Sørfolds handlingsplan for Den kulturelle skolesekken 2012 - 2016 legger stor vekt på kulturarv og tilhørighet. 25. oktober skal den behandles i kommunestyret.

Fra workshop ved Røsvik skole i regi av DKS

SYSTEMKAOS. Høsten 2011 fikk samtlige skoler i Sørfold delta i workshopen systemkaos. Med utgangspunkt i portrettfoto kunne elvene komponere og leke seg, sammen med 2 kunstnere. Dette er fra Røsvik skole.

Lenger ned i artikkelen kan du laste opp en billedpresentasjon fra denne turnéen, som omfattet mange skoler i Nordland.

Spillemidler
Den kulturelle skolesekken (forkortet DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur.

Norsk Tipping bidrar årlig med 167 millioner kroner av sitt overskudd til DKS.

Disse midlene overføres til fylkeskommunene, som videre overfører en del til kommunenes lokale potter. I tillegg sørger fylkeskommunen for turnéer og tilbud som skolene i fylket kan benytte seg av.

Permanent ordning
Ordningen er permanent, og skal inngå som en del av skolenes ordinære virksomhet.

Et krav for å få tilgang både til kulturproduksjonene og de lokale midlene er en politisk vedtatt plan.

Lokal forankring
I Sørfold er det kulturskoleleder Ragnhild Hansen som er koordinator for DKS.

I samarbeid med kulturkontaktene ved skolene har hun utarbeidet en handlingsplan for DKS i Sørfold 2012 – 2016. Denne ble godkjent av driftsutvalget 4. oktober, og skal videre til kommunestyret 25. oktober.

Planen legger stor vekt på kulturarv, identitet og lokal tilhørighet.

Godkjent av fylkeskommunen
På grunn av tidsfrister ble den sendt inn til fylkeskommunen med forbehold om politisk godkjenning. Så blir vedtaket fra kommunestyret ettersendt når de har behandlet planen.

Astrid Arnøy, som er leder for DKS i Nordland, skriver at Sørfolds plan er konkret og målrettet og et godt eksempel på et praktisk gjennomførbart plandokument.

Hun sier også at Sørfold kommune vil kunne påregne å motta kunst – og kulturproduksjoner til skolene i planperioden, uten utgifter for kommunen.

Last ned og les:

Handlingsplan for DKS 2012 – 2016 (pdf)

Egenaktivitet
DKS omfatter både utstillinger, konserter og teaterforestillinger der elevene som publikum får oppleve profesjonelle utøvere, og workshops eller kunstnerverksted der de selv er aktive.

Et eksempel på sistnevnte er turneen systemkaos, som nevnt i billedteksten.

DKS Nordland har laget en oppsummering i tekst og bilder om systemkaos, og vi synes den gir et fint innblikk i kunstnerisk utfoldelse og skaperglede hos elevene:

Systemkaos (pdf)

 

Sist oppdatert den 09. september 2015