Aktiv kulturskole

Den første lørdagen i hver måned er det lørdagstreff på biblioteket, og minikonsert med elever i kulturskolen er et fast innslag hver gang. De medvirker også på tre gudstjenester i februar, og 31. januar er det konsert med fire kulturskoleelever på Bakeriet.

Kulturskolekonsert på biblioteket

BIBLIOTEKTREFF. Fløyteelevene f.v. Ida Bergholt og Wendla Isaksen på bibliotekkonsert i fjor. Med ryggen til sitter Ragnhild Hansen, kulturskoleleder og fløytelærer. Hun akkompagnerer her sine elever på gitar.

I hele kommunen
Kulturskolen har laget en arbeidsplan for våren 2012, og der går det fram at elevene med sine lærere skal medvirke på en rekke aktiviteter.

Først ut er fire av pianoelevene til Sveinar Aase, som også synger. De skal opptre på tirsdagstreff på aktivitetshuset Bakeriet på Straumen 31. januar kl. 11.30.

4. februar er det lørdagstreff på biblioteket, og da blir det minikonsert med elever i kulturskolen kl. 13.00.

Søndag 5. februar er det gudstjeneste i Mørsvikbotn kapell, og da vil noen av elevene medvirke. Det samme gjelder for gudstjeneste i Røsvik kirke 12. februar og i Rådhussalen 19. februar, men det er naturlig nok ikke de samme elevene som er med på alt dette.

16. februar kommer kulturskolen på besøk til Sørfold sykehjem.

PR-turné

Etter påske, nærmere bestemt 18.- 20. april, skal noen av elevene medvirke når kulturskolen drar på PR-turné på skolene for å informere om tilbudet i kulturskolen foran neste skoleår.

En slik turné ble gjennomført for første gang i 2011, og erfaringene var meget positive.

Kulturskolen i Sørfold teller i år 105 elever.

Marg og bein
I tillegg til å delta på alle disse arrangementene som er spredt ut over våren, øver kulturskolen mot en stor musikal som har premiere under Kraftfestivalen i juni. Det kommer straks en egen artikkel om dette prosjektet, som har tittelen Marg og bein.

Søknadsfrist for neste kulturskoleår er 1. mai. Nytt av året er at man kun sender inn søknad ved ny eller endret plass. De som ønsker å fortsette på samme instrument/aktivitet som i år, trenger ikke å foreta seg noe som helst. Og man beholder plassen til den sies opp skriftlig.

Sist oppdatert den 09. september 2015