Kulturskole i vekst

Foran neste skoleår er det hele 104 søkere til kulturskolen. 32 elever har piano som førstevalg, og dette er en betydelig økning. Gitar, trommer og dans er også populært, og 10 barn og unge har lyst til å spille tverrfløyte.

F.v. Erling og Even Aamoth Pettersen, Sveinar Aase ved pianoet, foto Sørfold kommune/ Espen Olsen

PR-TURNÈ.  I slutten av mai tok lærerne med noen av elevene i kulturskolen rundt om på skolene for å spille minikonserter og informere om tilbudet i kulturskolen. Dette bildet er fra konserten på Mørsvik oppvekstsenter, og viser sangelevene f.v. Erling og Even Aamoth  Pettersen. Ved pianoet sitter Sveinar Aase.

Fordoblet interesse

Om det er PR-turnéen som har gitt resultater eller om det er andre ting som spiller inn, er vanskelig å si: Men oppsiktsvekkende og gledelig er det at på Leirfjorden skole er musikkinteressen fordoblet: Forrige skoleår var det 6 elever som fikk musikkundervisning i kulturskolen, og da på piano, gitar, sang og trommer. Foran neste år er det hele 12 søkere, med andre ord en økning på 100%!

Den samme tendensen ser vi i Mørsvik, der antall søkere innenfor musikk har økt fra 6 til 11.

Egen dansegruppe

I Røsvik er det totalt 20 søkere, hvorav 7 på dans. Det ligger derfor an til en egen dansegruppe i Røsvik fra høsten av. På Straumen er det 15 som vil være med på dans, og totalt 61 søkere til kulturskolen.  

Til sammen er det som nevnt 104 søkere til kulturskolen, og samtlige er barn og unge. På samme tid i fjor var det 101 søkere, men enkelte sluttet i løpet av året eller takket nei til tilbudet, og ved avslutning av skoleåret var elevtallet ca. 95.

Jentene dominerer på piano

Som nevnt er piano/keyboard i vinden som aldri før. Og det er hovedsakelig jenter som har dette som førstevalg.  

Ikke helt i mål

- Vi er veldig glad for den store interessen. Det er et mål å unngå ventelister i kulturskolen, og til nå har vi klart dette. Men vi ser at neste skoleår kan bli en utfordring, fordi det er så mange søkere på instrumenter som krever en-til-en-undervisning.

Dessuten er undervisningen desentralisert, og foregår på de skolene der elevene går. Dermed er vi avhengig av å sende lærerne rundt på skolene, og kjøretida må regnes som arbeidstid. Resultatet av alt dette er en kabal som ikke helt har gått opp enda, men vi vil snu alle steiner for å kunne gi et tilbud til flest mulig, sier kultursjef Bente Braaten.

Det hun kan love med sikkerhet, er at alle som har plass i kulturskolen fra før, beholder plassen.

Når det gjelder nye søkere, er det fortsatt noen få som det ikke har lykkes å skaffe plass og lærer til. - Erfaringsmessig er det ikke alle som takker ja til tilbudet, og når vi nå sender ut brev med svarfrist 17. august for de som ikke tar i mot tilbudet, kan det hende kabalen løser seg.

Og uansett er hele staben innstilt på å finne kreative løsninger, med håp om fortsatt å kunne ha en kulturskole uten venteliste, sier kultursjefen.

Aldersgrense 8 år

Innenfor musikk (ikke dans), både instrumenter og sang, er nedre aldersgrense 8 år eller 3. klasse 2011/2012.  –  Slik har det vært i kulturskolen i alle år, men vi ser at dette ikke har kommet klart nok fram i den informasjonen som er sendt ut.

Dette beklager vi, men vi håper å få i gang et ukentlig og gratis gruppetilbud på Straumen og i Røsvik til de som er fra og med 5 år til og med 2. klasse, dvs. for unge til vanlig kulturskoleplass.

Det nye tilbudet kalles kulturlek, og vil ha en enkel påmeldingsrunde i siste halvdel av august og forhåpentlig komme i gang i september. Tilbudet vil bli organisert i tilknytning til SFO, og i samarbeid med barnehager og skoler.

Det er sendt søknad til Utdanningsdirektoratet om støtte til kulturlek, men det har foreløpig ikke kommet svar på søknaden.

To runder med brev

I løpet av uke 28 vil kulturkontoret sende ut brev til søkeres foresatte. De aller fleste vil få beskjed om at de er oppsatt med et tilbud, noen få vil få melding om at søker er for ung til instrumentopplæring, og noen få vil få brev om at de foreløpig er satt opp på venteliste.

9. august vil Ragnhild Hansen starte opp som ny kulturskoleleder, og på dette tidspunktet er også distriktsmusikerne tilbake fra ferie. Fram til skolestart vil disse i fellesskap fortsette arbeidet med å få undervisningskabalen til å gå opp, og de vil sette opp timeplan med tid og sted. Dette betyr at det blir to runder med informasjon til foresatte.

Ragnhild Hansens hovedinstrument er tverrfløyte, og hun kan glede seg over at dette nye tilbudet har blitt godt mottatt, med 10 søkere.  Hansen vil også få noen elever på gitar.

Sist oppdatert den 09. september 2015