Kulturskolen vokser

Kulturskolen ønsker vel møtt til nytt skoleår, og innleder dette med møter med elever og foresatte. Elevtallet er nå oppe i 129, som innebærer at drøyt 50% av elevene i grunnskolen går i kulturskolen.

F.v. John Kristian Karlsen, Ragnhild Hansen, Ørjan Kines, Sveinar Aase og Ole Anderse Seines

Lærerne i kulturskolen planlegger undervisningen for skoleåret som innledes i disse dager. F.v. John Kristian Karlsen, som underviser i sang, kulturskoleleder og fløytelærer Ragnhild Hansen med informasjonen som elevene skal få.

Videre lærer i gitar, bass og band Ørjan Kines, pianolærer Sveinar Aase og lærer i messing og trommer Ole Anders Seines.

Informasjonsfolder til alle

Kulturskoleleder Ragnhild Hansen forteller at alle elevene vil få utdelt en informasjonsfolder om kulturskolen i forbindelse med oppstart av nytt skoleår.

Denne inneholder blant annet punkter om hva brukerne kan forvente av kulturskolen, og hva kulturskolen forventer av elever og foresatte.

I tillegg informeres det om tilbud, priser og kontaktinformasjon til lærerne.

Møter med elever og foresatte

Nytt av året er møter med elever og foresatte før selve undervisningen kommer i gang.

–  Disse legges opp med en fellesdel først, der vi informerer om kulturskolens tilbud. Deretter blir det møte mellom den enkelte lærer, elev og foresatte. Kommunikasjon og dialog er viktig, sier Ragnhild Hansen.

Mandag 19. august kl. 17.00 er det møte på Kobbelv vertshus for elever og foresatte på nordsida, tirsdag 20. august kl. 17.00 på Røsvik samfunnshus  og onsdag 21. august kl. 17.00 på Rådhuset.

 Undervisningen starter mandag 26. august.

Vikar som danselærer

Kulturskolens faste danselærer Karolina Repnik har permisjon denne høsten, og som vikar kommer Tonje Jakobsen, som fra før av har deltidsstilling i kulturskolen i Hamarøy. Hun er bosatt der, og dansetilbudet i Sørfold denne høsten vil bli prosjektbasert og organisert som lørdagssamlinger.

Tonje Jakobsen vil undervise i en blanding av jazzballett og hip hop, og hun presiserer at stilen passer like godt til jenter som til gutter.

39 elever i alderen 7-11 år har meldt seg på dans i kulturskolen i Sørfold.

Kreativt verksted fortsetter

Det prosjektbaserte tilbudet innen visuelle kunstfag fortsetter. Målgruppen for dette er mellomtrinnet, og Sissel Horndal er lærer.  Tilbudet er lagt opp som lørdagssamlinger i hennes verksted i Mørsvikbotn.

Økning fra forrige skoleår

Forrige skoleår gikk 118 elever i kulturskolen. Tallet har nå økt til 129, og med totalt 256 elever i grunnskolen gir dette en prosentandel for kulturskolen på drøyt 50%. Dette er meget høyt.

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015