Julestemning i kulturskolen

Kulturskolen har hatt tre julekonserter. I tillegg har de deltatt på andre førjulsarrangementer.

Fra kulturskolens julekonsert i Rådhussalen

SAMSPILL. Dette er fra kulturskolens julekonsert i Rådhussalen 12. desember, der ulike samspillgrupper var satt sammen for anledningen. Foto: Knut Mørkhagen.

Tre julekonserter
Kulturskolen har i år ca. 120 elever. Oppslutningen har vært økende de siste årene, og med så mange elever kan det bli trangt om plassen både for publikum og i programmet hvis alle skal være med i samme konsert.

I stedet valgte man å gjennomføre tre førjulskonserter, og disse ble lagt til Rådhussalen, Røsvik samfunnshus og Kobbelv Vertshus.

Danseelever i kulturskolen

Dans i kulturskolen er et populært tilbud. Danselærer Karolina Repnik har dette skoleåret én gruppe i Røsvik og to på Straumen. Her ser vi noen av danseelevene på Straumen, som var med på konserten i Rådhussalen.

Foto: Knut Mørkhagen.

Også med på Lucia
13. desember var det skolegudstjeneste i Mørsvikbotn kirke for Leirfjorden skole og Mørsvik oppvekstsenter. Etterpå samlet alle seg til hyggelig kirkekaffe på oppvekstsenteret. Der vanket det julekaker og rundstykker som begge skolene hadde sørget for.

Så var det Luciatog, og noen av elevene i kulturskolen hadde en liten konsert.

Nedenfor kan du se fire bilder fra minikonserten, samtlige tatt av Marianne Horndal.

Fløyteelev Nora og lærer Ragnhild

Nora spiller fløyte sammen med sin lærer Ragnhild Hansen

Fløyteelever Laura og Frid-Marie med sin lærer

F.v. Laura, Frid-Marie og fløytelærer Ragnhild

Pianoelev Terese og fløyteelev Laura

Terese på piano spiller sammen med Laura på fløyte

Frid-Mari på fløyte og lærer Ragnhild på gitar

Frid-Marie på fløyte blir akkompagnert av Ragnhild Hansen på gitar.

Sist oppdatert den 09. september 2015