Kunstlotteri

250-årsjubileet for kirken på Rørstad er markert over flere helger, og avrundes med gudstjeneste 31. juli. Da blir det også trekning i kunstlotteriet, og her kan du se bilde av noen av de flotte gevinstene.

Sanggruppa Folk fra Steigen, foto Jan Børre Solvik

BESØK FRA STEIGEN. Sanggruppa Folk fra Steigen medvirket under jubileumsgudstjenesten 12. juni.

Vellykket markering

Med et unntak for den arkeologiske vandringen 21. mai, har kirkejubileet på Rørstad vært velsignet med flott vær. Søndag 12. juni var det gudstjeneste der bl.a. biskop Tor B. Jørgensen deltok, og påfølgende søndag var det konsert med distriktsmusikere, Bodø Domkirkes Ungdomskor, skeuspiller Gudmund Gulljord og Røsvik kirkes barnekor.

Boka selger godt

Den nye boka om kirken og Rørstad selger godt. Tittelen er Menneskers møte, med tekst av Leif G. Strømdal. Asbjørn Lind og Per Jon Olsen har også vært med i redaksjonen. Boka koster kr. 300, og selges i Fauske Bokhandel og Coop Prix på Straumen. Den kan også bestilles fra kirkekontoret, tlf. 75 68 53 70 eller sorfold.sokn@sorfold.kommune.no

Markeringen avrundes

Siste del av jubileumsmarkeirngen for den vakre korskirken er lagt til søndag 31. juli, med gudstjeneste kl. 12.00 og hurtigbåt fra Røsvik/Styrkjesnes.

Da blir det også trekning i kunstlotteriet. Lokale kunstnere har gitt 8 gevinster til inntekt for sikring av kunstgjenstander tilhørende Rørstad kirke.

Loddsalget fortsetter fram til trekningen skjer.

Jubileumskomiteen retter en varm takk til kunstnerne som har gitt de flotte gevinstene:

  • Ivar Heide
  • Tone Jordbro
  • Oscar Bodøgaard
  • Inger Natvig
  • Halvdan Haug
  • Sissel Horndal
  • Tove Anita Olsen

 

Her er bilder av 6 av kunstverkene:

Akvarell av Ivar Heide, foto Leif G. Strømdal

Akvarell av Ivar Heide

Akvarell av Tone Jordbro, foto Leif G. Strømdal

Akvarell av Tone Jordbro

Trykk av Oscar Bodøgaard, foto Leif G. Strømdal

Trykk av Oscar Bodøgaard. 

Trykk av Oscar Bodøgaard, foto Leif G. Strømdal

Trykk av Oscar Obøgaard.

Akvarell av Inger Natvig (Rørstad kirke), foto Leif G. Strømdal

Akvarell av Rørstad kirke: Inger Natvig

Rosemalt trefat av Halvdan Haug, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten

Rosemalt trefat av Halvdan Haug

Sist oppdatert den 09. september 2015