Kurs for brannvernledere

Salten Brann IKS tilbyr kurs for brannvernledere 5. og 6. mars. Kurset er rettet mot både bedrifter og offentlige etater, og gjennomføres på Salten Branns øvingsfelt i Kvalvika, Bodø.

Salten Brann på sentrumsdagen på Straumen 2012

Salten Brann IKS tilbyr brannvernlederkurs. Her fra sentrumsdagen under Kraftfestivalen i Sørfold 2012, der de deltok med egen stand, og publikum kunne prøve brannslokking.

For både bedrifter og offentlige virksomheter
Opplæringsavdelingen ved Salten Brann IKS  henvender seg til bedrifter og offentlige etater/institusjoner som har særskilte brannobjekter, eller som har behov for utdanning av brannvernledere.

Les mer om særskilte brannobjekter i § 13 i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker:

Særskilte brannobjekter

Kurset gjennomføres på Salten Branns øvingsfelt i Kvalvika i Bodø. Der er de etablert med moderne undervisningsanlegg for brann/redning.

All undervisning skjer av fagfolk innen de forskjellige undervisningsfelt.

Brannvernlederkurset gjennomføres tirsdag 5. og onsdag 6. mars, begge dager kl. 09.00-15.00.

Link til påmelding:

Kurs for brannvernledere

Sist oppdatert den 09. september 2015