Kurs for badevakter

Mandag 2. oktober kl. 18.00 er det kurs for årlig godkjenning av badevakter i Sørfoldhallen. Kurset er åpent for alle: Lag/foreninger, privatpersoner og lærere.

Folkebad i Sørofldhallen

Alle som skal være badevakter må delta på kurs i livredning og førstehjelp. 

Livredning i teori og praksis

Mandag 2. oktober kl. 18.00-21.00 blir det kurs for årlig godkjenning av badevakter i bassenget, Sørfoldhallen.

Dette er høstens første badevaktkurs. Hvis det blir behov, arrangeres et nytt kveldskurs senere i høst.

Det blir også kurs på dagtid for ansatte i skolene, men disse er også velkommen tli å delta på kveldskurset 2. oktober.

Alle andre er også velkommen til å melde seg på: Medlemmer av lag og foreninger som leier bassengtid,  foreldrekontakter som tar med skoleklasser i bassenget utenom skoletid osv.

Kurset inneholder både teori og praksis:

  • Gjennomgang av alarmplan og instruks for bassenget
  • Teori om praktisk hjerte- og lungredning/livreddende førstehjelp
  • Praktisk prøve med livredning i bassenget.

Kursleder er Åge Nystadbakk.

Teoridelen foregår i speilsalen.

Det koster ingenting å delta.

Påmelding til Steinar Strand, tlf. 476 34 955 eller steinar.strand@sorfold.kommune.no senest  fredag 29. september kl. 15.00.

Velkommen til folkebad hver torsdag fra 12. oktober

Hver torsdag kl. 17.00-20.00 fra og med 12. oktober er det åpent folkebad i bassenget, og vi ønsker barn og voksne velkommen dit.

 

 

 

 

Sist oppdatert den 30. september 2017