Kurs for foreldre

ICDP er et enkelt helsefremmende og forebyggende program som er rettet mot alle med omsorg for barn mellom 0 og 18 år. Det inviteres nå til samtalegruppe i Mørsvik, og første treff er 21. oktober.

f.v. Sissel Olsen og Janne Paulsen

Helsestasjonen spiller en sentral rolle i forbindelse med foreldrestøtteprogrammet ICDP, som nå settes i gang med kurs for foreldre i Sørfold. F.v. helsesøster Sissel Olsen og familiehjelper Janne Paulsen.

Kurs flere steder i kommunen

Programmet er forankret i kommunens tiltaksplan for barn og unge, og det vil etter hvert bli satt i gang kurs flere steder i kommunen. Først ut er Mørsvik.

–  Foreldre i hele kommunen er velkommen til å delta på dette første kurset, men det er viktig å opplyse at tilbudet vil komme til resten av kommunen etter hvert. Dermed ser vi for oss at foreldre i nordre del av kommunen er den mest naturlige målgruppen for kurset som starter i Mørsvik 21. oktober, sier Anne S. Eliassen.

Hun får med seg Liss-Mona Abrahamsen til å lede kurset over seks kvelder som starter 21. oktober.

Disse er to av seks ansatte i Sørfold kommune som har fått opplæring som foreldreveileder i forbindelse med kursene.

Retter seg mot de som har omsorg

International Child Development  Program (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse.

 ICDP-programmet ble utviklet av professor Karsten Hundeide og professor Henning Rye ved Universitetet i Oslo. ICDP-programmet er anerkjent og benyttet av bl.a. UNICEF og WHO.

Hjelp til å finne løsninger

–  Målsettingen er å finne trygghet og bekreftelse på at vi er gode omsorgspersoner, ved at vi blir mer bevisste på hva vi gjør, som er bra for barna. Du vil ikke få noen oppskrifter, men hjelp til å finne løsninger for deg og de barna du har omsorg for, gjennom samtaler og øvelser i gruppa, og ideer eller oppgaver du prøver ut hjemme eller på jobb.

Seks kurskvelder

Vi samles seks ganger, hvor vi tar utgangspunkt i ulike samspillstemaer og erfaringer fra egen hverdag. Vi vil legge vekt på de positive sidene ved samspillet, og hvordan vi kan bygge videre på disse, sier Liss-Mona Abrahamsen og Anne S. Eliassen.

Første treff blir tirsdag 21.oktober 2014, kl. 16.30 på Mørsvik oppvekstsenter.

–  Til første samling ber vi dere ta med et bilde av eget barn eller av et barn som står dere nær, sier de.

Påmelding til Liss-Mona tlf 906 53 586 eller Anne 918 27 358 innen 14. oktober.

Velkommen!

Sist oppdatert den 09. september 2015