Kurs for idrettslagene

Idrettsrådet inviterer idrettslagene til opplæring i regnskapsføring og rapportering i forbindelse med søknader om tilskudd. De har også laget en mal som forenkler arbeidet for det enkelte lag.

Aktivitet i Sørfold Triaklubb

Idrettslag i Sørfold får støtte til barne – og ungdomsarbeid når de årlige kulturmidlene fordeles. Da må de fylle ut skjema og sende inn regnskap, og både saksbehandlere og søkere ønsker en felles mal som forenkler denne prosessen. 

Et av lagene som fikk støtte i år var Sørfold Triaklubb.

Regnskap og rapportering

Å drive et idrettslag handler ikke bare om idrett. Leder og kasserer må også skrive rapporter, føre regnskap og sette opp budsjett.

De må også forholde seg til ulike typer søknadsskjemaer og retningslinjer for hvordan man presenterer regnskap og rapport.

Torsdag 12. september kl. 18.00 på Rådhuset inviteres idrettslagene til kurskveld der disse tingene blir gjennomgått.

Forenkle prosessen

–  Vi prøver å forenkle regnskapsføringen og rapporteringen, og har laget en mal som idrettslagene i Sørfold skal bruke når de søker om tilskudd, sier Rita Rønnebu, som ble valgt til ny leder i Sørfold idrettsråd tidligere i år.

Hun ber om påmelding til kurskvelden innen utgangen av mandag 9. september.  Påmelding på sms/telefon til 916 40932 eller på e-post til rita.ronnebu@sorfold.kommune.no

Rita Rønnebu

Idrettsrådets leder Rita Rønnebu håper alle lagene har anledning til å komme på kurskvelden, og tar gjerne i  mot påmelding på telefon.

Samarbeid over kommunegrensene

Når lagene likevel møtes, blir også to andre saker tatt opp:

Fauske idrettsråd ønsker å arrangere kurs i regi av Nordland idrettskrets, og ser det som naturlig å samarbeide med idrettsrådene i Sørfold og Saltdal i denne forbindelse.

Dette kan være kurs i idrettsskader, basistrening og økonomistyring.

Klubbutvikling

Nordland idrettskrets er også i gang med et opplegg der de besøker det enkelte idrettslag og informerer om hva de kan bidra med av klubbutvikling, trenerkurs og annet.

Dette vil det også blir informert om når idrettslagene møtes torsdag.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015