Kurs for nystartede aksjeselskap

Skatteetaten inviterer til gratis kurs for nystartede aksjeselskap 10. mars i Bodø. Kurset holdes i Skatt Nords lokaler i Moloveien og varer ca. 3,5 timer.

Logo Skatt nord

Følgende temaer tas opp på kurset:

  • regnskap
  • forskuddsskatt
  • selvangivelse og næringsoppgave
  • fradragsrett
  • merverdiavgift og omsetningsoppgave
  • elektronisk innlevering

Påmeldingsfrist: 6. mars.

For påmelding, nærmere informasjon og kursoversikt for hele året:

Skatteetatens nettsider

Sist oppdatert den 09. september 2015