Kurs for pårørende

Har du et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom? Pårørendeskolen starter nye kurs 20. september, og dette er et samarbeid mellom kommunene Saltdal, Fauske og Sørfold.

Sørfold kommunes hukommelsesteam

Sørfold kommunes hukommelsesteam deltar i samarbeidet om dette kurstilbudet. . F.v. Evelyn Pettersen, Anne Pettersen og Bente Albrigtsen.

Kunnskap, støtte og fellesskap

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.   Personen med demens kan være hjemmeboende eller på institusjon.

Gjennom forelesninger, plenums – og gruppesamtaler får du kunnskap om demens.

Hvilke følger kan sykdommen ha for personen med demens, og for pårørende og øvrig familie?

Treffe andre i samme situasjon

Et viktig moment i dette opplegget er at du treffer andre i samme situasjon, og du kommer i kontakt med fagpersoner med kompetanse på området.

Pårørendeskolen er lagt opp med 6 kurssamlinger.  

  • Datoer: 20.09, 27.09, 04.10, 11.10, 18.10 og 25.10.17.
  • Tidspunkt hver gang: Kl. 18.00-20.30.

Påmelding: Innen 13. september.

Kurset inneholder følgende tema:

  • Demenssykdommene, sykdomslære
  • Pårørendes opplevelse og egenomsorg
  • Kommunikasjon med personer med demens
  • Lovverket: Rettigheter for personer med demens og deres pårørende
  • Pasientrettighetsloven og hjelpevergeordningen
  • Ergoterapeutens rolle og aktuelle hjelpemidler
  • Miljø/ aktivitetstilbud til personer med demens

Arrangør: Fauske kommune i samarbeid med Sørfold og Saltdal kommuner.

Sist oppdatert den 20. september 2017