Påmeldingene strømmer på

Sørfold kommune i samarbeid med familieavdelingen ved Røvika ungdomssenter inviterer til gratis kursrekke for foreldre med barn i alle aldre. Invitasjon er sendt ut gjennom skoler og barnehager, og allerede to uker før fristens utløp er det 18 påmeldte.

F.v. Kari Øxning, Kari Hansen Setså og Sissel Laksosnes

ØNSKER VELKOMMEN TIL KURS. Disse tre har tatt initiativet til kurset som skal avholdes over to torsdagskvelder i høst. Fra venstre barnevernkonsulentene Kari Øxning og Kari Hansen Setså, og helsesøster Sissel Laksosnes.

Alle kan bli bedre

Man trenger ikke å være en dårlig forelder, om man ønsker å bli en bedre. Dette er motto for kurset som nå tilbys til foreldre.

- Og dette er viktig å få fram, sier de tre initiativtakerne.

Kurset retter seg mot foreldre med barn i alle aldre, og handler om hvordan man håndterer ulike utfordringer knyttet til det å være omsorgsperson. Viktige stikkord er positiv samhandling og kommunikasjon med barnet/ungdommen.

Kursdatoer er torsdagene 27. oktober og 3. november, begge dager kl. 18.00-21.00.

Følgende tema blir gjennomgått på kurset:

  • Ros og anerkjennelse: Fokus på positiv samhandling for å øke sjansen for positiv atferd hos barnet/ungdommen.
  • Gode beskjeder: Fokus på hvor problemer i samhandling kan starte, og hvor tidlig kan vi voksne endre vår kommunikasjonsmåte.
  • Regler - konsekvenser og belønning: Tilpasse bruk av belønning og konsekvenser. Fokus på forutsigbare konsekvenser og klare regler.
  • Tilsyn: Tips og råd for hvordan en kan håndtere og sortere informasjonsflyten rundt sitt barn og ha oversikt over hva barnet/ungdommen foretar seg, både i nærmiljøet og på skolen. Internett og sms som kommunikasjonsform.

Både mødre og fedre

Helsesøster Sissel Laksosnes forteller at det til nå er 18 personer som har meldt seg på, og de fleste av disse er par, men noen kommer alene. De som skal holde kurset er Maria Rolandsen og Trond Karlsen fra familieavdelingen ved Røvika Ungdomssenter.

Samme kurs er gjennomført i Saltdal og Fauske, og ble oppsummert som svært nyttig og velykket.  Øxning, Setså og Laksosnes antar at dette er noe av årsaken til den raske og gode responsen i Sørfold. - Avstanden er kort, og folk snakker sammen, sier de.

Oppgi alder på barna

De presiserer at når folk melder seg på, er det viktig at de forteller hvor mange barn de har og hvor gamle disse er. - Dermed kan vi ta utgangspunkt i deltakernes situasjon. Hvis for eksempel  ingen har 1-åringer, blir det ikke fokus på dette.

  • Kurssted: Sørfold Rådhus
  • Tidspunkt: Torsdagene 27. oktober og 3. november kl. 18.00 - 21.00
  • Påmelding innen 17. oktober til :
  • Helsesøster Sissel Laksosnes, tlf. 908 57 423, e-post helsesoster@sorfold.kommune.no  eller
  • Barneverntjenesten v/ Kari Øxning: tlf. 948 08 657, e-post: kari.oxning@nav.no
  • Oppgi navn og antall voksne, samt alder på barn(a).

Frukt og kaffe

Kurset er gratis, og deltakerne får frukt, kaffe og te.

Sist oppdatert den 09. september 2015