Kurs i sittedans

Sittedans er en flott aktivitet for eldre, både i og utenfor institusjoner. RKK Indre Salten tilbyr kurs for instruktører og aktivitetsledere, og Sørfold kommune dekker kursavgiften for inntil 5 deltakere fra Sørfold.

Sittedans

Aktivitet for økt velvære

Sittedans (bildet) skaper fysisk kontakt med andre mennesker, og er med på å øke deltakernes fysiske og psykiske velvære.

Aktiviteten egner seg godt på sykehjem, aktivitetsstuer, omsorgsboliger, tilrettelagte arbeidsplasser og lignende.

RKK Indre Salten i samarbeid med Saltdal kommune arrangerer kurs i sittedans fredag 14. mars kl. 09.00-15.00 på Rognan Hotell.

Dekker kursavgiften

Kursavgiften er 600 kroner, men Sørfold kommune, folkehelse ønsker å bidra til at det kommer i gang aktivitet innenfor sittedans i Sørfold, og dekker kursavgiften for inntil 5 deltakere fra Sørfold.

Vær rask

Men da gjelder det å være rask. Vi må nemlig ha påmeldingen senest mandag 17. februar.

Send en e-post til kultur@sorfold.kommune.no eller ring
75 68 53 33/975 30 437 hvis du kunne tenke deg å delta på dette.

Påmeldingen må inneholde navn, adresse, telefonnummer, samt e-postadresse hvis du bruker e-post.

Sist oppdatert den 09. september 2015