Den gode medarbeidersamtalen

Salten Kompetanse tilbyr kurs i medarbeidersamtale for ledere i offentlig og privat sektor. Dette er et dagskurs som avholdes 5. desember på Rognan og 12. desember på Fauske, og program finner du her.

Personalkonsulent Gunn Nohr

VIKTIG KURS. Gunn Nohr er personalkonsulent i Sørfold kommune.

-  Det er viktig at ledere med personalansvar kurses i dette og føler seg trygge i rollen som ledere, både når de gjennomfører medarbeidersamtale med sine ansatte og ellers, sier hun.

Utviklingssamtale

En medarbeidersamtale er en samtale mellom ansatt og leder, som skal bidra til å utvikle og styrke begge.

Den skal også være et verktøy for videreutvikling av virksomheten, siden de ansatte er enhver virksomhets viktigste ressurs.

For både bedrifter, kommuner og andre virksomheter

Målgruppe for kurset er ledere i offentlig og privat sektor i Salten, og kursansvarlig er Geir Hareide Hansen ved Senter for etter- og videreutdanning, Universitetet i Nordland.

  • Påmeldingfrist: 24. november.
  • Kurset koster kr. 1.000 inkl. lunsj.
     

Program og info om påmelding etc. (pdf)

Sist oppdatert den 09. september 2015