Læring gjennom roboter

Hensikten med FIRST LEGO League er å stimulere til interesse for realfag og naturvitenskap gjennom prosjekter der barn og unge er drivkraften. 9. november er Sørfold vertskap for en stor turnering i Sørfoldhallen.

Røsvik skole på First Lego League-turnering i 2011

Røsvik skole stiller med lag i årets FLL-turnering. Her på et tilsvarende arrangement på Fauske i 2011.

Skandinavia koordineres fra Bodø

First LEGO League (FLL) er en verdensomspennende satsing, og i år vil over 200.000 barn og unge i alderen 10-16 år fra 70 land delta i tilsvarende konkurranser over hele verden.

Turneringene som foregår i Skandinavia koordineres av stiftelsen
FIRST Scandinavia, som holder til i Bodø.

Turnering for hele Salten

Til turneringen i Sørfoldhallen 9. november er 14 lag påmeldt til nå, og dette er et arrangement for hele Salten.

Les mer om dette på Hjernekraft.

Naturens raseri

Årets tema er Nature`s Fury. Deltakerne skal utforske stormer, jordskjelv, flom, jordras og andre naturkatastrofer.

Hva kan man gjøre når naturkreftene herjer?

Tenke som forskere

Konkurransen utfordrer barna til å tenke som forskere og ingeniører. I oppgaven skal alle formulere en problemstilling, for så å finne en løsning.

De skal også presentere løsningen for fagdommerne, og de skal bygge, teste og programmere en autonom robot.

Ønsker samarbeid med næringslivet

Opplegget er en del av Newton Sørfold og deres satsing på realfag.

Å arrangere en slik turnering er ressurskrevende, også økonomisk.

Derfor har Newton Sørfold gått ut til næringslivet med søknad om sponsorstøtte. I søknaden presiseres det at sponsorene vil bli presentert på storskjerm under turneringen, og i tillegg profileres i program og på nettsider.

Og kanskje kan denne satsingen rekruttere framtidige prosessingeniører, marinbiologer og metallurger?

Totalbudsjettet er på ca. 193.000 kroner, og til nå har følgende meldt fra at de vil bidra:

  •  Siso Energi kr. 10.000
  • Elkem Salten kr. 20.000. De kan også stille med dommere.
  • Salten Kraftsamband kr. 25.000
  • DIPS ( Firma som leverer datasystemer til sykehus) kr. 50.000
  • Tekna (fagforening innen realfag) kr. 5.000

I tillegg har Siso Vekst gitt beskjed om at de kan bygge baner og stille med mannskap til praktisk arbeid under turneringen. Kobbelv Vertshus har også meldt fra at de vil bidra, men kommer tilbake til hvordan.

Ungdomsrådet med

Sørfold Ungdomsråd skal være med i planleggingen, for å sikre at de unge er med i alle ledd.

Vi kommer tilbake med mer om høstens store turnering når den nærmer seg.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015