Lager bane for skotthyll

Skotthyll er et kjeglespill der man kaster jernskiver mot en trekubbe. Nå tar Mental Helse Sørfold initiativet til permanent bane for skotthyll i Lakseparken på Straumen.

Klart til kasting

Mange ville prøve skotthyll på årets sentrumsdag under Kraftfestivalen, der Mental Helse Sørfold hadde laget til et opplegg mellom Bakeriet og Coop Prix. Klart til kasting.

Samarbeid og spleiselag

Spillet har likhetstrekk med bowling, siden det gjelder å velte trekubbene.

Leif Strømdal i Mental Helse Sørfold forteller at laget får hjelp og støtte fra flere hold til å lage skotthyllbane.

–  Andreas Moan AS bidrar med masse, og Sørfold Industriservice ordner transport av massen. Maskinarbeidet vil bli utført av Sørfold kommune, så dette blir et fint spleiselag, sier Strømdal.

Selve skothyllbanen av tre er ferdiglaget, og alt man trenger på stedet er en planert grusbane.

Leif Strømdal viser hvor skotthyllbanen skal ligge

–  Skotthyllbanen blir liggende litt lavere enn resten av Lakseparken, og det skal også lages til en skjerm for å fange opp skivene eller hyllene, som de kalles.  Med andre ord har vi fokus på sikkerhet, sier Strømdal, som viser hvor banen skal legges.

Uhøytidelig og sosialt

Skotthyll er en uhøytidelig aktivitet som passer for både barn og voksne.

–  Man kan møtes og gjøre noe sammen på tvers av generasjonene.  Og det er godt folkehelsearbeid både fysisk og psykisk, siden det handler om trivsel.

Lakseparken

Lakseparken har sittegrupper for de som vil følge med på spillet, og innbyr til trivelig samvær.

– Det går også an å spille skotthyll som turnering, og dette vil vi ta initiativ til neste sommer, sier Leif Strømdal, som håper det blir mulig å lage et utlånssystem i samarbeid med kulturkontoret, slik at alle som ønsker det kan låne skiver og bruke banen i Lakseparken.

Populært på sentrumsdagen

Det kan også bli aktuelt å lage baner andre steder i kommunen, hvis aktiviteten slår an.

Det gjorde den i alle fall på sentrumsdagen, der det til tider var kø for å prøve.

Skiven er kastet

Skiven er  kastet.

Skotthyll spilles mange steder i landet, også innendørs i haller.

Les mer på hjemmesidene til

Norges Skotthyllforbund

Idar Mohaug prøver skotthyll

Både voksne og barn  prøvde skotthyll på sentrumsdagen. Leif Strømdal lengst til venstre følger spent med.

Sist oppdatert den 09. september 2015