40 år i politikken

I siste kommunestyremøte overrakte ordføreren blomster og takk for innsatsen til 12 representanter som går ut av kommunestyret. Spesiell oppmerksomhet fikk Karin Bakken, som har hele 36 år i kommunestyret og 4 år på fylkestinget.

Karin Bakken

OPPSUMMERTE. Etter blomsteroverrekkelsen gikk Karin Bakken på talerstolen og ga korte glimt fra sin lange fartstid i politikken. Her trakk hun særlig fram den rivende utviklingen kommunen har gjennomgått i disse årene, blant annet når det gjelder veiforbindelse.

Velkommen tilbake

Bakken har vært varaordfører i flere perioder, og er det fortsatt, fram til konstituerende møte i det nye kommunestyret velger ny. Dette skjer 20. oktober.

Hun har også sittet på fylkestinget i en 4-årsperiode da hun ikke var med i lokalpolitikken, og kan slik sett se tilbake på en samlet fartstid på 40 år i politikken når hun nå trekker seg ut.

Ordfører Lars Evjenth presisterte overfor alle som ble kalt fram at han ønsker dem velkommen tilbake ved en senere anledning.

De øvrige som fikk blomstertakk for innsatsen og som ikke er med videre i det nye kommunestyret er:

 • Tor Ankjell (AP),  som bl.a. var varaordfører 2003-2007 og leder av plan - og ressursutvalget 2007-2011
 • Jøran Danielsen (AP)
 • Roar Åsbakk (AP), formannskapsmedlem 2007-2011
 • Rune Edvardsen (AP)
 • Magnar Bjørknes (AP), medlem av kontrollutvalget 2007-2011
 • Espen Reiss (AP), medlem av plan- og ressursutvalget 200702011
 • Silje Sørfjordmo Jensen (SP), medlem av driftsutvalget 2007-2011
 • Terje Per Nystabakk (SV), medlem av plan- og ressursutvalget 2007-2011 og med i kommunestyret siden 2003
 • Linda Engan (SV), medlem av formannskapet 2007-2011
 • Bjørn Olav Olsen (H), medlem av plan- og ressursutvalget
 • Remi André Steensen (Frp), også han medlem av plan- og ressursutvalget.
Sist oppdatert den 09. september 2015