Nye lærlinger

Sindre Sørgård (snart 18) er lærling i anleggsmaskinførerfaget og Lasse Timonen (19) er lærling innen IT. Begge startet sin toårige læreperiode i Sørfold kommune 13. august i år og har kommet godt i gang.

Sindre Sørgård

GRAVER. Her får Sindre Sørgård prøve seg som maskinkjører under kyndig veiledning. Han var med på å klargjøre for en ny avløpsstasjon i Hermanstolveien på Straumen.

Veiarbeid
Sindre er fra Sørfjordmo og har gått to år i videregående skole på bygg og anleggsteknikk på Søbbesva/Fauske, der han hadde maskinfører som hovedfag andre året.

Fra august i år er han lærling i anleggsmaskinførerfaget i Sørfold kommune.

-  Jeg trives veldig godt og synes jeg lærer mye, sier han. Han er med rundt på ulike oppdrag.

Blant annet har han vært med på veiarbeid på Helland og oppsetting av ny avløpsstasjon på Straumen.

Sindre Sørgård loggfører oppgavene sine

Fører logg
- Her lager jeg en nøyaktig oversikt over alle oppgavene jeg har vært med på, sier Sindre.

Servere og telefonsentral
Lasse Timonen fra Straumen er IT-lærling på Rådhuset, der han har varierte arbeidsdager. Han har gått 3 år på videregående, hvorav ett år på IT-linje.

IT-lærling Lasse Timonen i datarommet

DET ALLER HELLIGSTE. Dette er datarommet på Rådhuset, der samtlige 20 servere står. Lasse Timonen er innom her hver dag.

Vinn-vinn
Som veileder har han nytilsatt IT-ansvarlig Helge Nikolaisen.  Sistnevnte har jobbet sammen med lærlinger tidligere, men er ny i rollen som veileder. Han betegner lærlingeordningen som en vinn-vinn-situasjon.

-  Vi får hjelp til å utføre arbeidsoppgavene, samtidig som vi bidrar til at lærlingen får sin yrkesopplæring, sier han.

Lasse Timonen i telefonsentralen på Rådhuset

MANGE LEDNINGER. Slik ser det ut inne i telefonsentralen på Rådhuset. Her gjelder det å finne ut hvilken ledning som går hvor.

Også rundt på virksomhetene
 IT-kontoret har både Rådhuset og de andre kommunale arbeidsplassene som ansvarsområde. Og Helge og Lasse har rukket innom de fleste virksomhetene etter at begge tiltrådte.

Installere dataprogram
I likhet med Sindre Sørgård har Lasse Timonen fått et godt inntrykk av kommunen og trives med arbeidsoppgavene. -  Jeg har vært med på å installere programmer på PCer som skal til skolene, forteller han.

Også  innenfor IT-faget skal arbeidet dokumenteres. Lasse skal skrive 2 oppgaver hvert halvår, som er en dokumentasjon på det han  jobber med.

Sist oppdatert den 09. september 2015