Leilighetene er tilknyttet omsorgsbase med mulighet for heldøgns tjeneste og beboerne har tilgang til felles stue. Det er nå 1 ledig leilighet på 45,7 kvm. Spørsmål angående leilighetene kan rettes til Sørfold sosialkontor på tlf. 75685040 eller e-post sosial@sorfold.kommune.no.
 
Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til sosialkontoret. Det kan også lastes ned herfra, printes ut og sendes. Søknadsskjema omsorgsbolig. Kommunens inntaksnemnd behandler innkomne søknader. Søknadsfrist: 26.03.08.