Kirkegårdsarbeider søkes

Sørfold kirkelige fellesråd har ansvaret for drift av 5 kirkegårder i Sørfold kommune. De søker nå etter en arbeidsvillig og positiv kirkegårdsarbeider/graver i 80% stilling.

Helland kirkegård, foto Sørfold kommune

Den nye stillingsinnehaveren skal arbeide sammen med nåværende kirkegårdsarbeider/kirketjener.

Arbeidsoppgavene er i hovedsak knyttet opp kirkegårdene i Røsvik, Helland (bildet) og Rørstad, ved begravelser, vedlikehold av kirkegårdene, og vedlikehold av bygg i tilknytning til kirkegård og kirke. Stillingen innebærer også publikumsbehandling og føring av kirkegårdsregister.
 
Det er ønskelig med personer med utdanning /erfaring fra grønnfaglig arbeid samt maskinførerbevis. Det kreves førerkort klasse BEC1. Søker må disponere bil.
Evne til samarbeid og personlig egnethet vil bli vektlagt.
 
Lønn i henhold til tariffavtale. Du vil bli innmeldt i pensjonsordning i KLP.
Spørsmål om stillingen kan rettes til kirkevergen på tlf 75685370
 
Søknadsfrist 15. februar. Søknad med kopi av attester, vitnemål sendes Sørfold kirkelige fellesråd boks 26, 8232 Straumen eller til sorfold.sokn@sorfold.kommune.no
Sist oppdatert den 09. september 2015