Ledige Stillinger

Velkommen til vår vakre nasjonalparkkommune. Vi har barnehageplass til alle, og ingen i omsorgskø. Kulturskolen er også uten venteliste. Som ansatt starter du på minimum 8 års lønnsansiennitet.

Lisjverivassfossen i Rago nasjonalpark

Over Litjverivassfossen i Rago. Foto: Kjell Fredriksen

Se ledige stillinger

NB! Sommerjobb for ungdom, søknadsfrist 20. april

Se også:
Jobbe i Sørfold

 
Intern utlysning: Se oppe til høyre.
Sist oppdatert den 22. mars 2017