Ny gymsal i Røsvik

Den nye gymsalen i Røsvik er klar til bruk fra ca. 5. september, og vi minner om fristen for å søke om faste timer der, som er 19. august. Når det gjelder tilfeldig leie av gymsal og samfunnshus, kontakter man servicekontoret på Rådhuset for booking.

Ny gymsal i Røsvik, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten

KLAR TIL BRUK I SEPTEMBER. Den nye gymsalen i Røsvik ligger mellom samfunnshuset og skolen.

Bookingsystem

Det er Sørfold kommune som eier både den nye gymsalen og nå også det gamle (og nyrenoverte) samfunnshusbygget, og bookingsystem for dette er under etablering.

Fast leie

Kulturkontoret ber om at lag som ønsker fast, ukentlig leie for skoleåret 2011/2012  sender søknad innen 19. august. Oversikten må inneholde følgende opplysninger:

  • Hva slags rom ønskes leid
  • Hvilken ukedag og klokkeslett (fra/til)
  • Kontaktperson for aktiviteten
  • Ønsket oppstartsdato (etter 5. september.)
  • Siste øvings/treningsdag før jul og oppstartsdato etter nyttår
  • Siste dag før sommerferien
  • Merk : Lag med undergrupper må sende en samlet oversikt over aktivitetsgruppene.

 

Søknad bes sendt innen 19. august pr. brev til Sørfold kommune, kulturkontoret, 8226 Straumen eller som E-post til: steinar.strand@sorfold.kommune.no

Tilfeldig leie

Alle som ønsker å leie gymsalen eller samfunnshuset på tilfeldige enkeltdager, til arrangementer, møter, seminarer etc. bes henvende seg til Sørfold kommunes servicekontor, tlf. 75 68 50 00.

Sist oppdatert den 09. september 2015