Leirduebanen er ferdig

– Etter 25 år får vi endelig egen rifle – og leirduebane, sier John Åge Hansen, leder i Fauske og Sørfold Jeger – og fiskerforening. Leirduebanen i Buvika åpnes 13. august, mens det fortsatt gjenstår litt arbeid før standplassbygget og riflebanen er ferdig.

Skyteanlegg i Buvika

Standplassbygget er ikke helt ferdig enda, men det er ingen tvil om at dette blir et flott anlegg.

En lang prosess

Historikken omkring dette prosjektet må trygt kunne betegnes som lang natts ferd mot dag.

Allerede rundt 1990 var foreningen i gang med å sondere mulighetene for å bygge leirdue- og riflebane.

Fler lokaliteter ble vurdert og utredet: Blant annet Straumvassbotn, Hellandsmyrene, Kvitblikk og området der flisterminalen sto ved grensa mellom Sørfold og Fauske.  Området der søppelfyllinga i Buvika tidligere lå, ble også vurdert.

Men en skytebane kan som kjent medføre støy, og det er også andre momenter som må tas hensyn til.

Men foreningen mistet ikke motet, og i 2011 gikk endelig kabalen opp.

Lokalisering endelig avklart

Da ble det utarbeidet reguleringsplan for Indre Salten elg- og leirduebane på Buvikeidet, med støydempet standplassbygg i to etasjer.

Planforslaget lå på høring, og verken helsemyndigheter, miljøvernforvaltning, reindriftsnæring eller Sametinget hadde merknader.

Dermed kunne kommunestyret vedta reguleringsplanen, og konkludere med at den ivaretar formelle krav i forhold til støy og forurensning.

Alle er fornøyd

–  Endelig har vi funnet en plassering for anlegget som alle er fornøyd med, sier John Åge Hansen, som også har bare godt å si om oppbackingen fra Sørfold kommune i prosessen.

Mange dugnadstimer

Det er ikke få dugnadstimer lagets medlemmer har lagt ned i dette prosjektet. Selv anslår lederen at han jobbet 400 timer på dugnad der det første året.  Etter det er han ikke riktig sikker på hvor mye det har blitt, men både han og mange andre har stått på i lang tid.

Nå kan alle glede seg over resultatet.

Politiet har godkjent leirduebanen

–  Vi har fått godkjenning fra Politiet til å ta leirduebanen i bruk, og regner med å få riflebanen ferdig og godkjent i løpet av høsten. Når det gjelder bygget, gjenstår det blant annet trapp opp til 2. etasje og noen småting før det er ferdig.

Parkeringsplassen ved veien er heller ikke ferdig, sier John Åge Hansen.

Åpning av leirduebanen

13. august har foreningen invitert medlemmer, sponsorer, media og bidragsytere til åpning av leirduebanen.

Da vil Sørfold kommune også være representert blant gratulantene, men allerede nå vil vi gratulere dyktige Fauske og Sørfold Jeger- og fiskerforening med et flott anlegg.

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015