Nordsia oppvekstsenter

Fra august 2015 er Mørsvik oppvekstsenter og Leirfjorden skole slått sammen til Nordsia oppvekstsenter, med 25 elever i skolen og 3 barn i barnehagen.

Snødag i Leirfjorden vinteren 2015

I  tida før de to skolene ble slått sammen, samarbeidet de om aktivitetsdager og kulturarrangementer, slik at alle elevene ble kjent med hverandre. Dette er fra felles snødag.

Gront flagg-skole

Nordsia oppvekstsenter  ligger på Bonnå, i nordre del av kommunen.

Skolen legger vekt på lesing, regning, og digitale verktøy. Samarbeidet mellom skole og hjem skal være åpent og forpliktende.

Grønt flagg.  er et satsningsområde. I tillegg har man  fokus på oppgradering av uteområdet, både i skogen og ved skolen.

Arne-Harry Nilsen

Arne-Harry Nilsen (bildet)  er rektor og enhetsleder. Han kan treffes på telefon 75 68 52 32, mobil 468 16 341 eller e-post ahn@sorfold.kommune.no.

Valgfag

Valgfag er innført i 8. og 9. klasse.

Barnetrinnet har leksehjelp i skoletida. Ungdomstrinnet har tilbud om leksehjelp etter skolerid.

Mye aktivitet i friluft

Det nye oppvekstsenteret har de beste forutsetninger for å legge vekt på uteaktiivtet og friluftsliv i skolen, siden både Mørsvik oppvekstsenter og Leirfjorden skole i alle år har hatt dette som satsningsområde.

Identitet

Skolen arbeider for å gi elevene identitet og tilhørighet som gir dem lyst til å komme tilbake til hjemplassen etter endt utdanning.

Hva koster en barnehageplass?

 • Hel plass: Kr. 2.730.- pr.måned
 • Halv plass: Kr. 1.365.-
 • Det gis 50% søskenmoderasjon, og dette samordnes med SFO. 
 • Kjøp av enkeltdager: Kr. 148.- pr. dag

Hvordan søke om barnehageplass?

 • Opptak til barnehagene skjer to ganger i året, 1. januar og 15. august.
 • Søknadsfrist er 1. desember og 1. mai.
 • Søknad kan sendes elektronisk: Elektronisk skjema barnehageplass. NB! Det er kun mulig å søke hel eller halv plass, og ikke valg av dager.
 • De som ikke ønsker å benytte elektronisk skjema kan fortsatt benytte skjema som printes ut og sendes til Sørfold kommune, servicekontoret, 8226 Straumen. Du finner dette under menypunktet Skjema i venstremenyen. Du kan fylle det ut på din PC.

Planleggingsdager/stengt barnehage:

 • 17.- 18. august
 • 17. november
 • 2. januar
 • 3. april
Sist oppdatert den 11. september 2017