Litteraturformidling for ungdom

Mandag 16. april er alle ungdomsskoleelevene i kommunen invitert til biblioteket. Der skal fortelleren Eirin Edvardsen ta dem med inn i bøkenes verden.

Eirin Edvardsen

Eirin Edvardsen er profesjonell forteller og formidler. Nå skal hun motivere ungdom på 8.- 10. klassetrinn til å bli glad i å lese bøker.

Like å lese
Bibliotekene i Salten har gått sammen om dette prosjektet, som har tittelen Like å lese.

Hva går dette ut på? Vi sakser fra prosjektbeskrivelsen:

Siden tidenes morgen har fortellinger vært viktig for mennesket. Fortellinger for å huske, lære, forstå og underholdes av. Det er en del av mennesket å både ta til seg og dele fortellinger.

Visuelle virkemidler

Etter hvert har den muntlige fortellerformen blitt supplert med skrive – og bokkunsten, deretter film, radio og tv. Nå i dag formidles det også fortellinger gjennom mobiltelefoner, data - og tv spill. Blant unge er det en klar tendens at fortellingene som formidles gjennom litteratur, viker plass for medier med sterke visuelle virkemidler.

Kommunikasjon

Eirin Edvardsen er utdannet profesjonell forteller, og har elleve års erfaring med å fortelle for både voksne, barn og unge. Hennes erfaring er at fortellerkunsten som formidling skaper både engasjement og kommunikasjon.

Ettersom barn og unge er vant til å forholde seg til visuelle medier, er evnen til å skape seg sine egne indre bilder blitt noe som de unge i dag ikke er vant til å forholde seg til. Og det er jo nettopp denne evnen som stimuleres når man leser bøker.

Indre bilder

”Boka var bedre enn filmen”, er nok dessverre blitt et gammelt utrykk som ikke lenger er så veldig ofte å høre unge si i dag. Gjennom muntlig fortelling er også de indre bildene med på å danne opplevelsen av fortellingen. Eirin bruker virkemidler som stemme, rytme, kroppspråk for å skape disse mens hun forteller.

Det er satt av halvannen time til hver av de tre skolene med ungdomstrinn denne mandagen, og biblioteksjef Yngvild Wiese ønsker alle velkommen.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015