Løkta Barnehage

Løkta Barnehage i Røsvik ligger i naturskjønne omgivelser mellom skog og fjære. Den ble startet opp i 1987 og har én avdeling.

Løkta barnehage på tur i fjæra
Løkta Barnehage er en helsefremmende barnehage og er mye ute. Her er de på tur i fjæra.

 

Fjellet, skogen og fjæra

Løkta barnehage er en kommunal en-avdelings barnehage som startet opp i 1987. Barnehagen ligger praktfullt til i naturskjønne Røsvik ved kirken.

Fjellet, skogen og fjæra er en del av oss, og gir oss mange fine utfordringer og opplevelser.

Vi har stabile og dyktige ansatte der det å være spontan er en selvfølgelig væremåte i møte med barna. Kjernetiden i barnehagen er fra kl. 9.30 til kl.14.00.

En barnehage i utvikling

Løkta er en helsefremmende barnehage. Satsningsområdene våre er bl.a. kosthold, fysisk aktivitet og friluftsliv. Vi ønsker robuste, utforskende, glade, kunnskapsrike og aktive barn.

Vi er mye ute. Barna leker bedre og blir mer kreative, og de mestrer nye utfordringer.

Det er også mindre støy og mindre konflikter ute. Barna oppdager naturen - som igjen stimulerer til motorisk utvikling, bedre utholdenhet og bedre kroppsbeherskelse.

Barnehagen er åpen fra kl. 07.15- til 16.15.

Årsplan for Løkta barnehage 2016/2017

Tlf. til barnehagen: 75 68 53 05/901 23 410.

Styrer er Liss-Mona Abrahamsen, mobil 906 53 586.

E-post: lea@sorfold.kommune.no

Pedagogisk leder: Malin Eriksson,  malin.eriksson@sorfold.kommune.no

Folkehelseloven (link).

Hva koster en barnehageplass i Sørfold kommune?

 • Hel plass: Kr. 2.730.-  pr. mnd.
 • Halv plass: kr. 1.365  pr. mnd.
 • Det gis 50% søskenmoderasjon, og dette er samordnet med SFO. 
 • Kjøp av enkeltdager: Kr. 148.- pr. dag

Hvordan søke om barnehageplass?

 • Opptak til barnehagene skjer to ganger i året, med søknadsfrister  1. desember og 1. mai.
 • NB! Elektronisk søknadsskjema kan benyttes, se under Skjema i venstremenyen. Ønsker du å benytte skjema i pdf, finner du også dette under Skjema, litt lenger ned.
 • Utfylt skjema sendes til Sørfold kommune, 8226 Straumen.

Planleggingsdager/stengt barnehage:

 • 17.- 18. august
 • 17. november
 • 2. januar
 • 3. april

 

Sist oppdatert den 11. september 2017