Tettere oppfølging

Folketrygdloven og arbeidsmiljøloven er endret, og sykmeldte skal følges tettere opp. Målet er lavere sykefravær, og både NAV-leder og rådmann er positiv til de nye reglene.

F.v. rådmann Torbjørn Winther og NAV-leder Morten Pedersen, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten

Rådmann Torbjørn Winther og NAV-leder Morten Pedersen (t.h.) har fokus på arbeidsmiljøet og tiltak for å redusere sykefraværet. De har også tro på at tettere kontakt med arbeidsplassen kan få sykmeldte raskere tilbake på jobb.

Tidligere dialog

Lovendringene gjelder fra 1. juli i år, og hovedpunktene i de nye reglene for oppfølging av sykmeldte er følgende:

  • Arbeidsgiver skal utarbeide oppfølgingsplan innen 4 uker (tidligere 6)
  • Arbeidsgiver skal avholde dialogmøte innen 7 uker (tidligere 12)
  • Nytt dialogmøte etter 26 uker
  • Aktiv sykmelding opphører, og gradert sykmelding blir hovedregel ved sykmelding

 

-  Tanken bak dette er at tettere oppfølging øker sannsynligheten for at man kommer tilbake på jobb, sier Morten Pedersen, som er leder for NAV Sørfold. Han har tro på at tidligere og tettere dialog vil gi resultater, og vurderer lovendringene som en klar forbedring.

Les mer om lovendringer 1. juli 2011 og tidligere oppfølging av sykmeldte:

Viktige avtalepunkter, hvem gjør hva (pdf)

Oversiktlig plakat: Hva skal skje/når (pdf)

 

Godt arbeidsmiljø forebygger

NAV er i gang med en runde på alle kommunale enheter for å informere om de nye reglene. De vil fortsette denne turnéen etter sommerferien.

Både NAV-lederen og rådmannen er også opptatt av et godt arbeidsmiljø som en forebyggende faktor.  – Hvis man stortrives på jobb vil terskelen for sykmelding være høyere. Og det beste er jo å unngå å bli sykmeldt, sier de.

Medarbeiderundersøkelse

I 2010 hadde Sørfold kommune et samlet sykefravær på 7,8 %. For 1. tertial 2011 var dette redusert til 6,3 %.

-  På enkelte arbeidsplasser er sykefraværet for høyt. Vi har fokus på dette, og har blant annet gjennomført en medarbeiderundersøkelse som vil bli fulgt opp med tiltak på de ulike enhetene etter behov, sier rådmann Torbjørn Winther. 

Selv har han vært heldig: faktisk har han ikke hatt en eneste sykefraværsdag på 20 år.  -  Dette er imponerende, og et godt tegn, kommenterer Morten Pedersen.

Sist oppdatert den 09. september 2015